31. 1. 2020: 20-роча Културного общества Русинів Румунії

  • • Цїлый час єствованя Културного общества Русинів Румунії єй председом є Ґеорґій Фірцак, котрыи і 20 років заступать Русинів у румуньскім парламентї.

    • Цїлый час єствованя Културного общества Русинів Румунії єй председом є Ґеорґій Фірцак, котрыи і 20 років заступать Русинів у румуньскім парламентї.

Културне общество Русинів Румунії є обчаньско-културнов орґанізаціёв Русинів Румунії. Общество было заложене у 2000 роцї з ініціатівы Ґеорґія Фірцака (Gheoghe Firczak).

Дакілько місяцїв по тім став посланцём народного парламенту Румунії як представлитель єдной із народностных меншын  країны – Русинів, котры были узныны як народ, окремый од Українцїв.

Главный центер общества находить ся в м. Дева (у северно-централній Румунії) і має свої філії у пятёв реґіонах по цїлій країнї: Алба, Клуж, Гунедоара, Марамуреш і Сучава. Участь в нїм бере высше 200 особ, котры ся задекларовали як Русины почас списованя людей у Румунії (2002), як і сімпатізанты руху з боку особ румуньского походжіня. Найглавнїшама задачами орґанізації є пропаґація меджі Русинами інтересу до предківской културы і самосвідомости, інформованя румуньского сполоченьства в цїлім о єствованю Русинів як самостатной народности. То ся реалізує главно через лекції, участї в културных подїях різных народностей, публікацію інфомачных матеріалів і книг в румуньскім і русиньскім языку, каждорічне орґанізованя Дня русиньской културы і лїтнёго табора про русиньску молодеж.

Общество выдавать ілустрованый часопис „Rusʼka vira – Credinţa Rusină“ (2002 – ), векша часть публіклації якого обявує ся в румуньскім языку. Председа-основатель орґанізації Ґ. Фірцак бере актівну участь у подіях, звязаных з русиньскым рухом, котры проходять в іншых країнах, а од 2003 р. общество є сталым членом Світового конґресу Русинів.

Павел Роберт МАҐОЧІЙ, „Енциклопедія історії та культури карпатських русинів“ зоставителїв П. Р. Маґочія і Івана Попа, Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2010, с. 382-383, переклад з україньского до русиньского языка: А. З. 

Script logo