31. 1. 2019: Чубирко в Києві: „Треба узнати Русинів.‟

30-го януара 2019-го року у Києві проходив зъїзд політічной партії Опозічна платформа – За жывот (укр. Опозиційна платформа – За життя).

Платформа, котров рядять Юрій Бойко і Вадим Рабіновіч, на зъїздї номіновала Бойка за свого кандідата до презідентьскых волеб. Меджі выступаючіма быв і Іван Чубирко, посланець Закарпатькой областной рады, котрый перед делеґатами повів, же є потребне узнати Русинів. Сам означів ся за Русина.

 

Мадярьске обчанство ани округ не є проблем

Youtube канал Перший Кабельний публіковав майже 5-минутовый відеозапис, в котрім мож відїти часть выступу Чубирка. Закарпатьскый посланець обертать увагу на катастрофічный став еколоґії в Карпатах. Припоминать, кілько лїса ся нелеґално вырубать і кілько є із того фінанчного профіту. Бісїдує о скоро пів міліардї доларів, котры ся зароблять на вырубі лїсїв. Чубирко обвинює владу, же ся обогачує на природных жрідлах, котры мають належати народу. Покля так буде продовжовати ся в далшых роках, зелены Карпаты подля слов посланця вже не будуть.

Омного веце простору в майже 5-минутовім відеозаписї потім Чубирко присвячать меншынам, з акцентом на то, же Закарпатьска область є столїтями многонародностный край.

Чубирко наперед говорить о закарпатьскых Мадярях, котры, і кедь є їх офіцілано в области коло 150 тісяч, не мають доднесь у Верьховній радї ани єдного представителя. Так само споминать пожадавкы Будапешту на вытоврїня окремого мадярьского округу в Закарпатьскій области і звідать ся, чом бы тоту пожадавку Україна не могла сповнити. Подля Чубирка не є проблем ани то, же єствує двоїте обчанство. Думать, же і кебы мали люди по три обчанства, не буде то мати про державу жадны наслїдкы. Навспак, пояснює, же мадярьске обчанство давать жытелям Україны можливость робити будьде у світї і діставати за то достойный плат, за котрый можуть годовати свої родины на Україні.

 

Треба узнати Русинів

На кінцю свого прояву Чубирко одкрывать тему Русинів. Закарпатискый посланець апелує, жебы Україна наповнёвала Рамковый договор Рады Европы о охранї народностных меншын.

„Треба пропоновати… внести народность Русин, за котрого поважам ся і я,“ повів Чубирко, за што дістав од делеґів київского зъїзду аплавз. Далше продовжовав, же тото Русины жадають вже десятьлїтя, і же в Закарпатьскій области є народность Русин узнана од 2007-го року. Так само припомянув, же в іншых державах, як Словакія, Польща, США і Канада, узнають Русинів, лем не Україна. Чубирко говорив у выступі нелем о народности Русин, але і о русиньскім языку, котрый подля ёго слов має Україна узнавати  на основі Европской харты о охранї реґіоналных або меншыновых языків.

Припоминаме, же Україна є сіґнатарём обидвох спомянутых документів – Рамкового договору Рады Европы о охранї народностных меншын і Европской харты о охранї реґіоналных або меншыновых языків.

 

Хто є Іван Чубирко?

Іван Чубирко (1973 р.) є родаком із села Завидово, в Мукачовскім раёнї. Од 2017-го року шефує Закарпатьскій реґіоналній орґанізації політічной партії  За жывот (перед тым Всеукраїнське об’єнання „Центр“), котра меджічасом зъєдинила ся із партіёв Віктора Медведчука Український вибір і прияла сучасну назву Опозічна платформа – За жывот. Подля професії є выштудованый економ. Быв посланцём Мукачовской містьской рады, того часу є посланцём Закарпатьской областной рады. У 2004-ім роцї быв оцїненый державнов нагородов За розвиток реґіону.

Петро МЕДВІДЬ, лем.фм

Script logo