31. 1. 2017: Співы мого роду перенесены на фебруар

В днях 2-го аж 4-го фебруара 2018-го року Русиниска оброда на Словенську вєдно із Вігорлатьскым музеёйом в Гуменнім, Любовняньскым центром културы в Старій Любовнї, Пряшівскым самосправным краём, Матицёв словацьков і селами Чірч, Якубяны, Камюнка і Удол орґанізує 15-ый річник цїслословацького фестівалу дітьскых і дорослых співаків русиньской народной співанкы під назвов Співы мого роду 2017.

 

Фестівал Співы мого роду шторік звыкнув ся орґнаізовати восени. Із причіны того, же в роцї 2017 приходили грошы на підпорены проєкты в остатнім кварталї рока, Уряд влады Словацькой републікы доволив перенести події, котры не было із часовых причін мож зорґанізовати до кінця 2017-го рока, на першый квартал рока 2018. І зато Співы мого роду 2017 будуть проходити зачатком фебруара.

 

Задачов цїлословацького фестівалу є выглядавати новы таленты – співаків русиньскых народных співанок і авторьскых співанок і дати їм простор про їх презентацію, самореалізацію і можность здобыти новы скушености. Фестівал є двоколовый. Наперед ся в реґіоналных выберовых колах выберають тоты найлїпшы, котры пак ідуть на завершальны ґалаконцерты. Окремы концерты роблять ся про дїтей і про дорослых співаків. Фестівал все проходить в іншім русиньскім реґіонї.

 

Тот рік буде фестівал гостити любовняньска долина. На 2-го фебруара є наперед о 9.00 год. напланованый конкурзный концерт дїтьскых співаків в Домі културы в Камюнцї. Ґалаконцерт дїтьскых інтерпретів буде проходити в тот самый день о 12.00 год. в Културнім домі в Якубянах.

 

Дорослы ся одпрезентують в недїлю 4-го фебруара. Конкурзный концерт зачінать о 13.30 год. в Културнім домі в Чірчу. Співы мого роду 2017 будуть закінчены ґалаконцертом дорослых співаків в тот самый день о 17.00 год. в Културнім дому в селї Удол.

 

П. М.

 

Script logo