30. 8. 2019: Фраґменты з історії і етнокултуры Русинів

В тых днях  вышла в російскім языку книжочка „Фрагменты из истории и этнокультуры русинов‟ (Mauritius: LAP LAMBERT Academic Publishing..., 2019, ISBN: 978-613-9-47582-7, 50 s.) aвтора проф. ПгДр. Осифа Сіпка, ПгД., ведучого Інштітуту русістікы Філозофічной факулты Пряшівской універзіты в Пряшові (Словакія).

Автор занимать ся проблематіков споїня языка і културы. В центрї ёго інтересу є історія і култура Славянів. Дану тему він інтерпретує посередництвом методолоґії ліґвокултуролоґії.

В новій книжцї автор обертать свій інтерес на історію і етнокултуру Русинів як єдного з выходных народів. В центрї ёго інтересу находять ся основны історічны події у жывотї Русинів, котры можно одгалёвати в далекім минулости выше тісяч років дозаду. Окрем того, у книжцї указаны окремы фраґменты із културы Русинів, причім опредїленым феноменом у жывотї Русинїв суть Карпаты, котры тыж дали назыву Русинам Карпаторосы (позн. ред.: днесь карпатьскы Русины).

Дану інтересну публікацію варто прочітати, бо приносить даякы новы інформації о Русиных.

-аз-

Script logo