30. 8. 2018: Выйде книжка Ю. Харитуна: Нашы співаночкы, як дївчат віночкы

Маю ту честь вам вшыткым представити нову тогорічну книжку Юрка Харитуна: Нашы співаночкы, як дївчат віночкы, котра іщі не є выдрукована, но чекать на выданя в друкарнї.

Барз ся тїшу, же ся нам зась подарить выдати прекрасну книжку нашой народной, теперь жартовной словесности і співанкового фолклору, позбераного паном Юрком Харитуном од Стриговця аж по Остурню, ці русиньску Завадку в окресї Ґелніця. По тамторічній книжцї дїтьского словесного фолклору, позбераного паном Юрком Харитуном і ёго мамков у стариньскій долинї Сниньского окресу – Дякую, мамко! – была теперь ёго зберательска робота овелё ширша і тїшу ся, же в нашій Колысочцї можеме выдати далшу ёго книжку – про вас вшыткых, а главнї про учітелькы вечернїх школ – як помічник про вашу дідактічну і педаґоґочіну роботу. Дякую Евцї Ілковічовій за прекрасны ілустрації ку нашій новій книжцї. 

Приправлюємє далшы чісла Колысочкы про нашы дїти, приправлена є і реедіція Робочого зошыта ку книжцї Русиньскый язык про найменшых, котра на нас чекать в Свідницькій друкарнї, жебы єм вам ю порозносила про кажду дїтину в МШ і на першім ступнї ОШ, а приправлюємє і нашу першу книжку про дорослых од Данкы Капралёвой, книжку їй поезії – Серна в нераю.

В тім самім часї ня тїшыть, же якраз сьме вам, панї учітелькы, могли загнати одміну за вашу піврічну роботу з нашыма дїтми в ВШРЯ. Зато аж теперь, бо сьме лем тамтот тыждень дістали з Фонду на підпору културы народностных меншын пінязї про вечернї школы і про часопис Колысочку. 

Хотїла бы єм ся іщі барз шумнї подяковати Міхалові Павлічови із ІРЯіК ПУ за рецензію на Харитунову книжку Дякую, мамко! в часописї Русин. 

Жычу вам вшыткым велё енерґії до нового школьского року, враховано нашых вечернїх школ.

Люба КРАЛЁВА

Script logo