30. 5. 2020: Потребуєме глубшу аналізу, ці може штат фунґовати без крізового ставу.

Потребуєме глубшу аналізу, ці може штат фунґовати без крізового ставу, або го має влада охабити превентівно выголошеный. Договорив ся на тім централнмый крізовый штаб на засїданю 28. мая 2020, журналістів о тім інформовав премєр Іґор Матовіч (OĽaNO).

„Мали бы сьме мати спущены вшыткы охранны механізмы, а на то тот крізовый став потребуєме,‟ повів премєр. Арґументує то тым, же цїлый світ чекать другу волну шырїня нового коронавіурусу, а треба быти на то приправеный.

Премєр тыж сконштатовав, же го несподївало, же дость много репатріантів хоче іти добровольно до штатной карантены. Подля ёго слов ся чекало, же по спущіню домашнёй смарт карантены, будуть хотїти іти вшыткы репатріанты до домашнёй кантены. „Нараз встановлюєме, же люде добровольно ся просять до штатной карантены, а тота главна причіна, о котрій говорять є то, же не хочуть наказити своїх близкых,‟ повів.

В понедїлёк, 1. юна 2020, має конзіліум одборників подля Матовічовых слов говорити і о одкрываню граніць з далшыма країнами. Премєр собі думать, же отваряня граніць супроводить різіко. „То, што ся рыхтує од 15. юна, значіть, же в просторї середнёй і западной Европы буде може вісем, девять країн, котры будуть мати взаємно одкрыты граніцї, але є дость можне, же там будуть дїры в сістемі, же будуть мати єдночасно отворены граніцї односно далшых країн, де наказа здалека не є під контролёв і в тім припадї бы сьме ся выставити не якраз приємного різіка,‟ повів.

Різіко є подля Матовіча і звышена мобілность людей в рамках Словакії і на граніцях. Припомянув, же од понедїлька наступить до школ і школок приближно 300 тісяч дїтей і тыж дакілько тісяч людей переходить через граніцї на основі навернутя до 48 годин. Премєр собі думать, же Словакія буде поступати так, як дотеперь. „Радше опатернїше, але о то з лїпшыма выслїдками,‟ доповнив з тым, же векше отваряня Словакії значіть векше різіко.

Здрой: Медіалный сервіс Уряду влады СР, зо словацького языка перетлумачів: А. З.

Script logo