30. 4. 2019: Проґрам Театру А. Духновіча у Пряшові на місяць мая 2019

  • Довгорічный успішный герець Театру Александра Духновіча в Пряшові – Василь Русиняк.

    Довгорічный успішный герець Театру Александра Духновіча в Пряшові – Василь Русиняк.

2-го мая 2019

Москва – Петушкы (Мала сцена, 19.00 год.)

Твор Москва – Петушкы Венедікта Єрофеєва є часто означованый як роман-поема, і бере ся за ключовый твор російской постмодерны. Історія є барз проста: Венечка ся зобудить скоро рано по перепитой ночі на ґарадічах московского панелаку, напитый у весмірных параметрах. Но вырїшыть, же навщівить свою любов в Петушках, містечку далекім дакілько годин влаком. Почекать, покля одкрыють першы склепы, накупить деякы предметы, котры треба ку пережытю (або скоріше ку непережытю) той драгы… І іде ку желїзнічній штації. Наступить до влаку і… Дійде до цїля своёй драгы? Не дійде? То вже не повіме… Біблія алкоголіків, так є тота поема часто і правом называна. І зато, же алкоголіци цїлого світа суть братя, бо їх звязує тот найсилнішый звязок, творцёве собі доволили позмінити підназву інсценації на „біблія алкоголіка“.

 

6-го мая 2019

Медовникова хыжка (Велика сцена, 10.00 год.)

Янка і Марьку выгнала із дому ненависть і хытрацьтво мачохы. Простодушный нянё їх завів до густого лїса, де дїти зістали самы. Лїс скрывать темну солодку таємніцю, дословно. Медовникову хыжку, в котрій жыє зла Баба-Яґа. Но дїти знають вынайти ся і суть смілы, кедь мають тугу вернути ся безпечно домів. Приповідка о тім, же солодше як будькотрый медовник є чувство смілости і любви.

 

7-го мая 2019

Златый ключік (Велика сцена, 10.00 год.)

Буратіно, головный герой приповідкы Алексія Толстого Златый ключік або Буратіновы авантуры, то жываньска, непослухняна і неконечно зведава, но наперек тому сімпатічна деревяна бабка з довгым носом, котрый як кібы быв на тото, жебы го маїтель пхав там, де не треба. Буратіно має нїс, котрый вынюхать кажду авантуру, небезпеку, но і способ, як із того добрї выйти, і не лем то – поможе му найти то, по чім вшыткы тужыме – златый ключік, котрым дають ся одкрыти дверї до щастливого жывота… 

 

7-го мая 2019

На ревізію (Велика сцена, 19.00 год.)

Остра сатірічна комедія о жывотї і роботї сільского старосты і о тім, як рїшыв проблемы сільскых людей. В пєсї найдете достаток гумору і музикы, як і выпитой водкы і глубокого значіня. Пєса є приступна молодежи од 16 років.

 

9-го мая 2019

Фараоны (Велика сцена, 19.00 год.)

Фунґованя колхозу, в котрім панують класічны стереотіпы о ділїню роботы на хлопску і женьску, нарушыть єдного рана вість і вычеряню позіцій. Там, де стояли хлопи, будуть жены і навспак. Што ся стане, кедь хлопи-функціонарї, нараз будуть женами, котры ся старають о обыстя? Комедія Фараоны приносить гуморну і выдарену моделову сітуацію на тему перевернутя сполоченьскых роль.

 

10-го мая 2019

Медовникова хыжка (Велика сцена, 9.00 год.)

Янка і Марьку выгнала із дому ненависть і хытрацьтво мачохы. Простодушный нянё їх завів до густого лїса, де дїти зістали самы. Лїс скрывать темну солодку таємніцю, дословно. Медовникову хыжку, в котрій жыє зла Баба-Яґа. Но дїти знають вынайти ся і суть смілы, кедь мають тугу вернути ся безпечно домів. Приповідка о тім, же солодше як будькотрый медовник є чувство смілости і любви.

 

16-го мая 2019

Пісковиско (Мала сцена, 19.00 год., предпремєра)

Коли доростаме? І што то властно дорослость є? І є властно жадана в добі гіперреаліты, коли уж не мож точно повісти, што є досправдове і што фіктівне? Коли перебераме одповідность за властны чіны? Докажеме дати явно знати свої чувства? Тужыме іщі по тырвалых односинах? Не сьме і в дорослости все дїми і в дїтинстві дорослыма? Суть ВІН і ОНА іщі досправдовы, або то вже лем знакы у віртуалнім світї? Найлїпша пєса (гра) 21-го столітя про двох акторів (грачів).

 

17-го мая 2019

Пісковиско (Мала сцена, 19.00 год., 1. премєра)

 

22-го мая 2019

Пісковиско (Мала сцена, 19.00 год.)

 

16-го мая 2019

Тяпаковцї (Велика сцена, 10.00 год. і 19.00 год., предпремєра)

Дія славной драматізації прозаічной предлогы вызначной словацькой писателькы з епохы крітічного реалізму Божены Сланчіковойімравы вас перенесе до минулости, на село, до дому великой родины Тяпаковцїв, котра є прославлена тым, же є лїнива і не має дяку будьшто робити. Інсценація жыво, з легкостёв, забавно але з ідейнов глубков підкреслює потребу освободити ся од наносів минулости на благо будучности, котра ся основать на старых пілїрах, но не сміє їх зохабити цалком спустнути. Жывот ся мусить жыти!


 

Выступліня ТАД мімо Пряшів:

5-го апріля 2019

Обіцянкы (Културный дім Словінкы, 15.00 год.)

Театер Александра Духновіча пєсов Тайовского Обіцянок має намагу надвязати на драматурґічну лінію обявного інсценованя словацькых класічных творів у русиньскім културнім контекстї, в режійнім наштудованю Матуша Ольгы. Тайовскый пєсу написав у 1898-ім роцї і выдав єй за властны грошы, жебы в часї мадярізації дав словацькым тратралным аматерам пєсу в материньскім языку, котру бы могли зробити і в рамках скормных условій. Днесь театер посередництвом того тексту хоче публіцї демонштровати театралну інсценацію як твориву роботу інсценаторів.

 

11-го мая 2019

Фараоны (Културный дім Баєрівцї, 18.00 год.)

 

12-го мая 2019

Фараоны (Културный дім Шамброн, 15.00 год.) 

 

19-го мая 2019

Фараоны (Културный дім Шеметківцї, 14.00 год.)

 

21-го мая 2019

Домашнє гнїздо (Културный дім Свідник, 19.00 год.)

Комедія о нас і дїлах, котры нас роблять тым, кым сьме: нашых родічах, нашых любвах, нашых несповненых снах і о тых, котры наповнили ся, хоць сьме ани не надіяли ся на тото, о надії – бо будьяк кліше і спрофанована є, все вмерать послїдня, ці ся нам то любить, ці ніт. Комедія нелем о Русинах і Выходї, а о каждім (і про каждого), хто колись мусив вернути ся домів, хто колись з дому хотїв втечі, хто даколи у своїм жывотї холем на даякый час став частёв даякого домова і взяв на себе дакотру роль: родіча, дїтины, мужа…

 

24-го мая 2019

Окресный шпыталь (Културный дім Якубяны, 18.00 год.)

Чоловік ся ани не сподївать і зразу ся дізнать, в якім жыє маразмі. Невыразно то припоминать шаленый дім. Має лем дві можности! Сплынути з оточінём, або спробовати дістати ся вонка. Є дакілько драг: зміна індентічности, еміґрація, і кедь нереална, так холем до свого внутра. Можливость не прияти жывот є основов, но не найприємнїшов. Умерти на старобу, хоць є природне, но хто бы так довго чекав… Револуція? Може, але має смысел револуція в шаленім домі?

 

26-го мая 2019

Фараоны (Културный дім Снаків, 14.00 год.)

Петро МЕДВІДЬ, лем.фм

Script logo