30. 3. 2021: 205 років од народжіня школьского діятеля і публіцісты – Віктора Добряньского

Віктор Добряньскый нар. 30. 3. 1816 з Рудлёві окресу Воронів над Топлёв, теперь на теріторії Словакії. Старшый брат Адолфа Добряньского  быв священиком, школьскым діятелём і публіцістом.

Теолоґію штудовав у Віднї, быв помічником секретаря при єпіскопови Пряшівской єпархії, став і префектом інтернату фундіації Бечея про збіднїлых дїтей шляхтічів, секретарём єпіскопа, порадцём і нотаром консісторії. У р. 1949 вів делеґацію Русинів ку ракуському цісарёви Франтїшкови Йозефови І., котрому передала Меморандум угорьскых Русинів. Быв і школьскым іншпектором  в Ужгородї, і школьскым порадцём у Кошіцях, дбав, жебы русиньскы школы мали достаток учебників. Умер 12. 6. 1860 у Пряшові, де є похованый у кріптї під Катедралным ґрекокатольцкым храмом св. Іоана Крестителя коло Александра Духновіча.

Здрой: rusyn.sk, переклад із словацького языка і звыразнїня писма: ред. АРК в СР

Script logo