30. 3. 2021: Найатеістічнїша країна на світї має на роздїл од Словакії храмы отворены і буде славити ай Великдень

O Českej republike sa hovorí, že spolu s Estónskom patrí k najateistickejším krajinám sveta. Na Slovensku sa naopak k náboženskej viere (aspoň nominálne) hlási väčšia časť obyvateľstva. Obidve krajiny sú veľmi silne zasiahnuté epidémiou Covidu-19

V obidvoch krajinách je v mnohých aspektoch situácia podobná. Na jar 2020 patrilo Česko k premiantom, čo sa týka zvládania nákazy. Avšak už na jeseň sa situácia začala prudko zhoršovať a krajina si odvtedy prešla dvomi veľkými vlnami nákazy. Jednou na jeseň, keď sa krivka počtu nakazených začala veľmi prudko zdvíhať, pričom denné prírastky pozitívne testovaných sa pohybovali medzi 15-17 tisícmi.

Po relatívne pokojných Vianociach, začali počty nakazených začiatkom nového roku nakazený opäť rásť. Na rozdiel od jesennej vlny, sa tentokrát enormne rýchlo začali zapĺňať nemocnice. Čísla hospitalizovaných pacientov na atakovali  hranicu takmer 9 000. Napriek tomu, že český zdravotnícky systém je veľmi kvalitný a robustný, postupne jedna nemocnica za druhou začala oznamovať naplnenie svojich kapacít. Čo znamenalo i zastavenie poskytovania inej, než akútnej starostlivosti. Počet mŕtvych ku koncu marca oficiálne presahuje 26 tisíc. Pričom odhady hovoria, že skutočné počty zosnulých je potrebné navýšiť zhruba o 5 tisíc.

Protiepidemické opatrenia v krajine sú tiež viac-menej podobné tým na Slovensku. Českí školáci a študenti sú na distančnej výuke najdlhšie z celej Európy, školy sa zatvorili 14. októbra. Podobne je na tom aj gastro, ktorému zostali k dispozícii iba výdajné okienka. Väčšina obchodov a služieb sa zatvorila začiatkom nového roka, škôlky 1. marca. Od tohoto dátumu nie je dovolené opustiť okres, okrem stanovených výnimiek. Zároveň platí zákaz vychádzania po 21. hodine. Vo firmách prebieha pravidelné a masívne testovanie. Čo sa týka smrtnosti v prepočte na 100 tis.obyvateľov, obsadila Česká republika smutné prvenstvo.

Čo sa však diametrálne a paradoxne líši, je prístup k cirkvám. Verejné bohoslužby samozrejme podliehajú prísnym obmedzeniam, avšak úplne zakázané ako na Slovensku neboli prakticky nikdy. V súčasnosti je povolená kapacita pre návštevníkov bohoslužieb 10% z celkových miest na sedenie. Čo je trochu problém hlavne pre malé farnosti, u ktorých na rozdiel od veľkých chrámov, stačí ak príde väčšia rodina s deťmi a už je kapacita takmer vyčerpaná. Farnosti však hľadajú možnosti, ako zapojiť do bohoslužieb čo najväčšiu časť veriacich.

Na jar 2020 situácia všetkých zaskočila avšak  teraz už i tie najmenšie farnosti štandardne ponúkajú on-line prenos nedeľnej sv. omše pre tých, ktorí sa nemôžu alebo nechcú osobne zúčastniť. Tam, kde sa slúžila jedna nedeľná sv. omša, pridal sa väčší počet, aby sa v kostole mohlo aj pri takejto veľmi obmedzenej kapacite vystriedať čo najviac ľudí, ktorí majú záujem o osobnú účasť. Neznamená to iba zvýšenie počtu nedeľných omší ale najprv. aj zavedenie sobotných sv. omší s platnosťou na nedeľu tam, kde to doteraz nebolo zvykom.

Správcovia farností sa podľa svojich možností, kapacít a potrieb snažia reagovať na vzniknutú situáciu. Často si medzi sebou vymieňajú skúsenosti a nápady ako napr. usporiadať tento rok popolec, tak aby bol dodržané striktné hygienické opatrenia, akým spôsobom usporiadať rezervačný systém na omše a pod. Svojim veriacim, ktorí sa kvôli obmedzenej kapacite nemôžu alebo kvôli obavám z nákazy nechcú osobne zúčastniť sv. omše, ponúkajú možnosť navštíviť kostol ku osobnej modlitbe.

V určitých časových oknách podávajú Eucharistiu a vysluhujú sviatosť zmierenia. Samozrejmosťou je aj možnosť individuálnej dohody. Pastoračná prax s vysluhovaním sviatostí pokračuje naďalej. Kňazi ako aj ostatní pracujúci, majú kvôli výkonu svojho povolania výnimku k opusteniu okresu. S približujúcimi sa najväčšími kresťanskými sviatkami ponúkla vláda ústretový krok voči veriacim a posunula zákaz vychádzania počas veľkého trojdnia až na 24 hodinu, aby umožnila veriacim zúčastniť sa obradov, ktoré sa konajú tradične až vo večerných hodinách.

Niektoré farnosti upravili čas konania Veľkonočnej Vigílie tak, aby začala hneď so západom slnka a skončila pred 21. hodinou aj napriek vládnej výnimke zo zákazu vychádzania. Nakoľko sa počas sviatkov očakáva zvýšený záujem o bohoslužby, naplánovali niektoré farnosti, tam kde im to podmienky umožňujú, pre fyzicky zdatnejších a mladších ľudí  bohoslužby na verejnom priestranstve.  Napr. nedeľnú omšu vo farskej záhrade, krížovú cestu na Veľký piatok pod holým nebom, ozvučenie pred kostolom a pod. Seniori a zraniteľné skupiny môžu naopak využiť bohoslužbu v kostole. Všetko to závisí od kreativity a ochoty kňazov v tej ktorej farnosti. Dá sa však povedať, že aj napriek ťažkým časom ktoré spoločnosť zažíva, kde je vôľa, tam je aj cesta.

Katarína HANZLÍKOVÁ, Hlavné správy / Konzervatívny denník

Script logo