30. 11. 2018: GRAND PRIX была удїлена Карінї Калятовій

  • В катеґорії Култура, традіції і історія 1. місце і єдночасно GRAND PRIX здобыла Каріна Калятова за фотоґрафію Дякую, Господи Боже. Фотка є із деревяній церькви у сканзенї Бардеёвскых Купелїв.

    В катеґорії Култура, традіції і історія 1. місце і єдночасно GRAND PRIX здобыла Каріна Калятова за фотоґрафію Дякую, Господи Боже. Фотка є із деревяній церькви у сканзенї Бардеёвскых Купелїв.

  • В катеґорії Чорна і біла 1. місце тыж здобыла Каріна Калятова, а то за фотоґрафіп Недїля (в церькви у Боґлярцї).

    В катеґорії Чорна і біла 1. місце тыж здобыла Каріна Калятова, а то за фотоґрафіп Недїля (в церькви у Боґлярцї).

Шестый рочник  фотоґрафічного конкурзу Ідь і фоть (Choď a foť) o найкрасшу фотоґрафію Пряшівского краю у 2018 роцї уж мать своїх вітязів.

До 6-го рочника конкурзу Ідь і фоть было приголошеных 493 фотоґрафій од 155-ёх авторів. Фотоґрафії были роздїлены до пятёх катеґорій: 1. Чорне і біле, 2. Култура, традіції і історія, 3. Природа, 4. Шпорт і шпортовы актівности, 5. Iсторічны фотоґрафії. Вітязны і фіналовы фотоґрафії люди увидять на путовній выставцї. Інформовала о тім славацька аґентура „SITA“.

 

Невычерьпне богатство краю

Председом пороты быв фотоґраф Ян Штовка, котрый здобыв веце цїлосвітовых оцінїнь за свою творчость. В поротї были далшы трёме фотоґрафів із Асоціації професіоналных фотоґрафів Словацькой републікы.

„Знова вказало ся, же културне і природне богатство Пряшівского краю є невычерьпне, што указують і фотоґрафії конкурзу. Барз оцїнюю, же єм мав можность оцїнёвати барз много добрых фотоґрафій, при котрых было відїти замір авторів сфотоґрафовати річ іншак, змінити точку зору. Свідчіть о тім, же фотоґрафы коло композіцій роздумують, жебы їх знимок одокремлёвав ся од подобных фотоґрафій,‟ повів про аґентуру Штовка.

 

Татры і деревяны церькви

Вже традічно до найчастїше фотоґрафованых локаліт належать Высокы Татры і Пєнїны, деревяны церькви ці памяткы, котры находять ся в списку „UNESCO“. Меджі облюблены темы, котры переважали меджі оцїненыма фотоґрафіями, належали фолклорны мотівы повязаны з красами природы і людьскыма вытворами.

До той катеґорії належыла і фотоґрафія, котра перемогла. Молода Бардеёвчанка Каріна  Калятова зробила фотоґрафію із назвов Дякую, Господи Боже, котра є з деревяной Ґрекокатолицькой церькви Покрова Пресвятой Богородіцї, яка была збудована в роцї 1730. Церьков выбудовали в селї Микулашова (даколи Никлова) і в роцї 1931 бела переселена до сканзену Бардеёвскых Купелїв, де стоїть доднесь. Фотоґрафія здобыла найвысше оцїнїня в конкурзї – Grand Prix.

Калятовой фотоґрафія єдночасно здобыла і перше місце в катеґорії Култура, традіції і історія. Так само своїма знимками ословила пороту і в іншых катеґоріях. Перша два місця однесла собі і в катеґорії Чорне і біле.

 

Вернісаж в децембрї

Окрем вітюзів в окремых катеґоріях, были выбраны і фіналовы фотоґрафії. Вєдно із тыма, котры перемогли, піде о 47 фотоґрафій. Выставку выбратых творів одштартує вернісаж выставкы за участи авторів, котра одбуде ся 12-го децембра 2018-го року в Пряшові. В слїдуючім роцї буде выставка пuтовати до різных міст на Словакії і в загранічу.

Петро МЕДВІДЬ, НН Інфо Русин

Script logo