30. 10. 2021: Проґрам Театру Александра Духновіча в Пряшові на місяць новембер 2021

Приносиме вам проґрам Театру Александра Духновіча в Пряшові на місяць новембер 2021-го року.

 

3-го новембра 2021

На ревізію (Велика сцена, 19.00 год.,)

Остра сатірічна комедія о жывотї і роботі сільского старосты і о тім, як рїшыв проблемы сільскых людей. В пєсї найдете достаток гумору і музикы, як і выпитой водкы і глубокого значіня. Пєса є приступна молодежи од 16 років.

 

10-го новембра 2021

12 стілцїв (Велика сцена, 19.00 год.)

Рафінована карікатура совєтьской сістемы і людьского ненажерства ся злучує в історії Іпполіта Воройбанинова і великого комбінатора Остапа Бендера, котрых наганяня ся за покладом приведе до різных небезпечных і комічных сітуацій.

 

18-го новембра 2021

Фараоны (Велика сцена, 19.00 год.)

Фунґованя колхозу, в котрім панують класічны стереотіпы о дїлїню роботы на хлопску і женьску, нарушыть єдного рана вість і вычеряню позіцій. Там, де стояли хлопи, будуть жены і наопак. Што ся стане, кедь хлопи-функціонарї, нараз будуть женами, котры ся старають о обыстя? Комедія Фараоны приносить гуморну і выдарену моделову сітуацію на тему перевернутя сполоченьскых роль.

 

20-го новембра 2021

Ани мак (Велика сцена, 19.00 год.,)

Зуна, іншпірована геройков із роману Франтїшка Швантнера під назвов Невіста полонин, боює із стереотіпами одношіня чоловіка 21-го столїтя ку природї. Як змінили ся односины чоловіка і природы, і як овпливнила ґлобалізація наше (нелем) енвіроманталне оточіня? Вкаже му путь вонка із цїлый час прискорюючого ся і неутримательного колобігу? Лиця нам освітлює світло екрану і природа нам счезать перед очами. Забываме на то, же якраз она є нашов частёв. Ці конзум є правилна путь? Є профіт основнїшый як охорона нашой природы? Жывота? Мате обще час… жыти ту?

 

24-го новембра 2021

Домашнє гнїздо (Велика сцена, 19.00 год.,)

Комедія о нас і справах, котры нас роблять тым, кым сьме: нашых родічах, нашых любвах, нашых несповненых снах і о тых, котры наповнили ся, хоць сьме ани не надіяли ся на тото, о надії – бо будьяк кліше і спрофанована є, все вмерать послїдня, ці ся нам то любить, ці нїт. Комедія нелем о Русинах і Выходї, а о каждім (і про каждого), хто колись мусив вернути ся домів, хто колись з дому хотїв втечі, хто даколи у своїм жывотї холем на даякый час став частёв даякого домова і взяв на себе дакотру роль: родіча, дїтины, сородника, мужа…

Обертаме вашу увагу, же проґрам може быти зміненый на основі епідемічных обставин і наряджінь.

 

Script logo