30. 1. 2021: Штатістічный уряд пропонує зрушыти можность увести при списованю другу народность

Štatistický úrad navrhuje zrušiť možnosť uviesť druhú národnosť pri sčítaní

Vyplýva to z návrhu opatrenia, ktoré úrad predložil do skráteného medzirezortného pripomienkového konania.

Štatistický úrad SR navrhuje zrušiť možnosť uviesť pri tohtoročnom sčítaní obyvateľstva druhú národnosť. Vyplýva to z návrhu opatrenia, ktoré úrad predložil do skráteného medzirezortného pripomienkového konania.
"Predkladaný návrh obsahuje zmenu charakteristiky témy 'národnosť' tak, aby sa v elektronických sčítacích formulároch pre sčítanie obyvateľov požadovalo od obyvateľa uvádzať jeho príslušnosť len k jednej národnosti, teda bez možnosti uvádzať príslušnosť k ďalšej národnosti," uvádza sa v predkladacej správe. Predpokladaná účinnosť opatrenia je 15. februára.
Sčítanie obyvateľov v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 je naplánované na obdobie od 15. februára do 31. marca. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa posúva termín tzv. asistovaného sčítania, pri ktorom občan nemá možnosť sám vyplniť elektronický dotazník a potrebuje využiť kontaktné miesto či pomoc tzv. sčítacích asistentov. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1. apríla a potrvá najneskôr do 31. októbra.
Sčítanie sa bude realizovať elektronicky a prvýkrát integrovanou formou, teda sčítanie, ktoré spojí údaje získané od obyvateľov z vybraných administratívnych zdrojov a registrov. Okrem zjednodušenia administratívy to má prispieť k presnejším údajom.


Zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/860553/statisticky-urad-navrhuje-zrusit-moznost-uviest-druhu-narodnost-pri-scitani/

Script logo