30. 1. 2021: Крок там і два назад

Україньско-мадярьскы односины уж даколи вызерають як танець, в котрім ся крок рушиш допереду, а пак два назад. Навеце собі іщі з партнером поталабате по ногах. Но все лїпше, як нияк не танцёвати і стояти самому на місцї.

Тот тыждень одбыла ся стрїча міністрів загранічных дїл Україны і Мадярьска – Дмитра Кулебы і Петра Сіярто. Продовжовала теленовела, в котрій ся рїшають, як в каждій теленовелї, односины. Лем в тім припадї односины двох держав, з котрых єдна має наверьх.

Мадярьско одкрыто бісїдує, же буде блоковати Київ в зближованю з НАТО і Европсков уніёв, покля не будуть сповнены пожадавкы што до охраны меншыновых і языковых прав. Самособов, в Будапештї іде першорядо о Мадярів у Закарпатьскій области Україны, але законы мусять быти єднакы про вшыткых, значіть Будапешт своёв ініціатівов помагать і охранї далшых меншын.

Україна зясь все обіцять, же вшытко буде в порядку, мадярьска меншына ся ничого не мусить бояти, і надіять ся, же Будапешт одблокує приступы.

Пак ся раз за час представителї стрїтять, декларують, же односины будуть лїпшы, жебы такой потім єдна або друга сторона їднань не розъїла дачім свого сусїда, і вшытко знова скінчіть на мертвім пунктї. Лем з тым роздїлом, же Мадярьско є тото, котре може блоковати, а Україна є тота, котра блокована є.

Значіть, гірша сітуація про Києв.

І теперь то не было іншак. По стрїчі міністрів то было повне оптімізму. Подля Кулебы, як повів на сполочній пресконференції зо Сіяртом по їднаню, главнов перешкодов про розвиток україньско-мадярьскых односин суть лем емоції і підозрїня.

Кулеба навеце повів, же не суть жадны причіны бісїдовати о мадярьскім сепаратізмі, не є причін ани бісїдовати, же Україна хоче шкодити закарпатьскым Мадярам, тадь „сьме єднов країнов, єднов сполочностёв, і так буде навсе.“

Далше сьме ся дізнали, же до тых односин треба ставляти ся з горячім сердцём, але холоднов головов, і шеф україньской діпломації одсуджує будьякы проявы зневажованя мадярьской комуніты на Українї.

Доколи вшытко тото буде платным, коли знова буде в тых односинах холодне сердце і горяча голова, то тяжко повісти, але по вшыткых скушеностях знаме, же красны слова все суть лем до часу, пак знова метають ся словны томагавкы меджі двома сусїдьскыма главныма містами.

Но увагу хочу звернути на іншу проблему. Кедь так чоловік слухать Дмитра Кулебу, як ся перед Петром Сіярто высловлює о мадярьскій меншынї, аж бы на момент увірив, же чує міністра цівілізованой европской державы. Но барз скоро собі спомяне, же, по перше, іншу можность не мать, бо Києв не хоче блокаду, а по друге, хыбить тому універзалный прінціп.

Покля не видить Кулеба причіны бісїдовати о мадярьскім сепаратізмі і одсуджує будьякы проявы зневажованя мадярьской комуніты, чом ся пак єднако не справує односно Русинів?

Ці Русины через свої домашнї, але і меджінародны орґанізації малораз декларовали, же ніч довєдна зо жадным сепаратізмом не мають? Же хотять жыти мірно, але так само хотять быти, єднако як і в іншых державах, де тыж Русины не торгають свої країны, акцептованы зо вшыткыма правами як окрема народностна меншына? Ці Русины малораз были зневажованы, означованы за субетнос, їх флаґ означованый за сепаратістічный – без причіны, докінця публічно спаленый, же Кулеба не має чом ся озвати ку зневажованю Русинів?

Кебы сьме мали бісїдовати о зневажованю даякой народности на теріторії Закарпатя, і кедь мадярьска комуніта то там так само не мать даколи легке, єднозначно в тім мать смутный рекорд русиньска меншына. Лемже Русины не мають державу, котра бы могла блоковати Україну в даякых амбіціях, і так Кулеба, так як вшыткы влады од 1991-го року, то мать аж десь. І зато не вірьме ілузії о добрім шефови діпломації, котрому залежыть на даякій меншынї, вірьме лем реалітї о добрім шефови діпломації, котрый мать діпломатічны высловы. Часто барз далекы од реаліты.

Україньско-мадярьскы односины вызерають як танець, в котрім ся рушиш крок допереду і два назад. Часто собі тоты партнеры притім поталабають по ногах. Але танцюють. Высненый Будапештёв меншыновый ідеал бізовно Мадяры на Українї не досягнуть, але холем дашто при тім танцёваню досягнути можуть.

Нажаль, Русинів Києв ани не думать взяти до танця. Про владу, котрой міністром є Кулеба, так як про вшыткы попереднї влады, не єствуєме а обвинёвати і уражати нас без причіны є про них скорїіше правилне, як неприятельне.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм, статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радія lem.fm. Фото: Wikipedia. Звыразнїня писма і языкова управа: ред. АРК в СР.

Script logo