30. 1. 2019: Позваня на прескоференцію і выставку до Мадярьска

Музей модерного уменя Енді Варгола в Меджілабірцях позывать вас на пресконференцію, котра буде 4. фебруара 2019 од 13.00 год. в Мадярьску, конкретно в Музею Мігая Мункачія, в ёго конференчній салї на ул. Сеченія ч. 9 у Бекешчабі.

На пресконференції ку будучій ту выставцї з вытватрной творчости Русина світового мена – Енді Варгола возьмуть участь і выступлять: пріматор Бекешчабы Петер Сарваш, директор Музею Мігая Мункачія у Бекешчабі Дёрдь Андо, директор Музею модерного уменю в Меджілабірцях Мґр. Мартін Цубяк і одборнічка на вытварне уменя і сполуавторка выставкы Ґабріелле Дярматі. Сполуорґанізатором выставкы є Словацькый културный інштітут у Будапештї.

Музей Мігая Мункачія теперь вырїшыв приправити унікатну выставку жывотной творчости Енді Варгола про шыроку публіку. Верейны і пріватны збіркы творів Е. Варгола в Мадярьску мали мало творів ку діспозіції на приправу выставкы, зато споминаный музей запожычав вытварны роботы з Музея модерного уменя Енді Варгола і Сполочности Енді Варгола в Меджілабірцях на Словакії. Інтересна репрезентатівна выставка творів Е. Варгола буде в споминанім мадярьскім музею од 19. фебруара до 26. мая 2019 під назвов Енді Варгол – на стріберній дорозї од колыскы по ... З нагоды одштартованя того вызнамного проєкту буде зорґанізована пресова бесїда, на котру вас сердечно позываме.

-аз-

Script logo