30. 1. 2019: Вышов цїнный научный зборник карпаторусиністікы

Пряшівска універзіта в Пряшові, Центер языків і култур народностных меншын, Інштітут русиньского языка і културы на кінци януара 2019 выдав цїнный зборник рефератів із меджінародной научной конференції , котра ся одбыла на Пряшівскій універзітї 17. – 19. октобра 2018. Назва зборника є 20 років высокошкольской русиністікы на Словакії / 20 rokov vysokoškolskej rusinistiky na Slovensku (Пряшів: Пряшівска універзіта, 2018, перше выданя, 380 стор.)

Зоставительков і одповіднов редакторков того зборника є ПгДр. Кветослава Копорова, ПгД., членами редакчной рады: доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД. (председкыня), проф. Др. Павел Роберт Маґочій, проф. ПгДр. Юлія Дудашова-Крішшакова, др. н., доц. ПгДр. Василь Ябур, к. н., ПгДр. Кветослава Копорова, ПгД., Мґр. Валерій Падяк, к. н. Рецензентами зборника суть: проф. ПгДр. Осиф Сіпко, ПгД., і проф. ПгДр. Петер Каша, к. н. Зборник ся складать з такых главных частей: Прословы гостїв, Пленарна секція (Позваны рефераты), Тематічна секція І (Позваны рефераты), Тематічна секція ІІ (Позваны рефераты), Тематічна секція ІІІ (Позваны рефераты) і Доктрантьска секція, котры мають свої підчасти, окремы рефераты. У зборнику в рамках секцій є много про Русинів цїнных рефератів.

Доволю сі зацітовати зо вступу першого у зборнику реферарату директоркы Центра языків і култур народностных меншын і директоркы Інштітуту русиньского языка і културы доц. ПгДр. Анны Плїшковой, ПгД.: „Історія высокошкольской карпаторусиністікы має понад 200-річну традіцію. Єй зачаткы ся датують до кінця 18. столїтя, коли з підпоров австрійской цісарьской влады у Відню взникла ґрекокатолицька семінарія Віденьской універзіты Барбареум (1774 – 1784), а на Львівскій універзітї перша світьска высока школа про Русинів австрійской імперії Студіум Рутенум (1787 – 1809). В обидвох інштітуціях ся учів русиньскый язык і штудовали там Русины із вшыткых областей австрійского цісарьства, враховано штудентів з южных областей Карпат... В заключіню того реферату, окрем іншого, ся пише: „В контекстї  высокошкольскй освіты і наукы в Словацькій републіцї є карпаторусиністіка новым проґрамом навчаня і новов научнов дісціплінов. Її історія є довга лем 20 років і тот юбілей є звязаный зо зродом першого Оддїлїня русиньского языка і културы Інштітуту народностных штудій і чуджіх языків, якый пише свою історію од 1. септембра 1998 на Пряшівскій універзітї. (...) Хочеме підкреслити, же за резултатами роботы, за котры робітници сучасного Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты были оцїнены многыма домашнїма і загранічныма оцїнїнями, стоїть в першім рядї сістематічна тверда робота каждого члена робочого колектіву. Самособов, без стрїчного приступу веджіня Пряшівской універзіты, Міністерства школства, наукы, баданя і шпорту СР, як і далшых штатных і народностных субєктів розвой карпаторусиністікы на Пряшівскій універзітї бы быв омного комплікованїшый і выслїдкы роботы омного скромнїшы.‟

Пожелайме розвитку высокошкольской русиністікы на Словакії іщі многы рокы успішного єствованя.

-аз-

Script logo