30. 1. 2017: Кавза Рускый дом

Teodor (Fedor) Vico, Weberova 2, 080 01 Prešov

IV / GPt 59 / 11- 9

Generálna prokuratúra SR

-trestný odbor

Štúrova  2

812 85  Bratislava                                                                Prešov, 17. januára 2017

 

 

Vec:  Urgencia sťažnosti na nedostatočné preskúmanie podnetu a z toho vyplývajúcich záverov GP

 

Koncom tohto mesiaca (31. januára 2017) už tomu budú tri roky, čo sme  31. januára 2014 zaslali na Generálnu prokuratúru SR (a na vedomie generálnemu prokurátorovi SR) „Sťažnosť na nedostatočné preskúmanie podnetu a z toho vyplývajúcich záverov GP“.Len zopakujem, že v odpovedi na naše  predošlé podnety (posledne z 26.6. 2013) bolo nám doručené oznámenie (IV/6 GPt 59/11- 9 zo dňa 9. 7. 2013), kde sa uvádza, tento bol vyhodnotený ako ďalší opakovaný podnet...  „a keďže neobsahuje žiadne nové skutočnosti oproti tým, o ktorých už bolo na prokuratúre rozhodnuté, Generálna prokuratúra SR ho nebude vybavovať.“

Ešte raz dôrazne pripomíname, že tak GP (a predtým ani nižšie stupne) ani len nespomínajú dôkazy, ktoré sme predložili. Ide najmä o 11 Čestných vyhlásení vtedajších členov Ruského klubu-1923 overených notárom (jedno z nich prikladám),  ktoré sme vám opakovane zaslali 10. mája 2012 a spolu so spomínanou urgenciou z 26.6.2013 sme pridali ešte aj ďalšie Čestné vyhlásenie prof. Vasiľa Lattu. Ten, tak ako ostatní uvádza, že na inkriminovaných schôdzach sa neprejednávali nijaké zmeny stanov, ktoré by viedli k založeniu Nadácie a ani jej založenie nebolo na schôdzi prejednávané. Všetci majú za to, že boli zneužité ich podpisy na prezenčných listinách a hŕstka ľudí sa takto zmocnila budovy Ruského domu , ktorý využíva len vo svoj prospech. Samozrejme, že zneužití členovia Ruského klubu-1923 boli následne z klubu vylúčení...

Žiadame vás preto, aby ste sa (konečne) vecou začali seriózne zaoberať, lebo v opačnom prípade začneme aktivizovať občianske protesty bývalých členov Ruského klubu  proti samozvancom  (t.č. ide prakticky len o jednu osobu) a problém budeme medializovať s poukazovaním na nečinnosť kompetentných orgánov.

Budovu Ruského domu s vysokou spoločenskou a finančnou hodnotou totiž zakúpili naši rusínski predkovia v roku 1925 na spoločensko-kultúrne účely a to na základe celonárodnej zbierky.   

V mene iniciátorov trestného oznámenia z 10. 8. 2009

Teodor (Fedor) Vico

 

 

Prílohy: Sťažnosť z 31. januára 2014

              Čestné vyhlásenie p. Jozefa Sipka

 

Na vedomie: 1. Generálny prokurátor SR

                      2. Ministerstvo vnútra SR

Script logo