3. 9. 2020: НОВЫ АБСОЛВЕНТЫ РУСИНІСТІКЫ НА СЛОВАКІЇ

  • • Злїва: новый філозофії доктор (ПгД) Мґр. Марек Ґай, ёго школьтелька доц. ПгДр. Анна Плішкова, ПгД., і докторандка по успішнім дізертачнім екзаменї Мґр. Михала Голибкова.

    • Злїва: новый філозофії доктор (ПгД) Мґр. Марек Ґай, ёго школьтелька доц. ПгДр. Анна Плішкова, ПгД., і докторандка по успішнім дізертачнім екзаменї Мґр. Михала Голибкова.

  • • Членове одборовой комісії штудійного проґраму Славістіка – русиньскый язык і література із докторандами-русиністами: С. Конєчні, К. Копорова, А. Петрикова, В. Ябур, А. Плїшкова, М. Ґай, М. Голубкова, Л. Ґузі, О. Сіпко і П. Кашша.

    • Членове одборовой комісії штудійного проґраму Славістіка – русиньскый язык і література із докторандами-русиністами: С. Конєчні, К. Копорова, А. Петрикова, В. Ябур, А. Плїшкова, М. Ґай, М. Голубкова, Л. Ґузі, О. Сіпко і П. Кашша.

  • • Членове комісії штатных екзаменів з русиньского языка і літературы з трёма успішныма абсолвентамибакаларьского проґраму: (злїва) А. Плїшкова, К. Копорова, Е. Скуба, Ю. Дудашова, А. Косовець, А. Щур і В. Падяк.

    • Членове комісії штатных екзаменів з русиньского языка і літературы з трёма успішныма абсолвентамибакаларьского проґраму: (злїва) А. Плїшкова, К. Копорова, Е. Скуба, Ю. Дудашова, А. Косовець, А. Щур і В. Падяк.

25. і 26. авґуст 2020 на Інштітутї русиньского языка і културы Пряшівской універзіты были днями, в котрых дакотры штуденты кончіли свої штудії русиністікы на бакаларьскім ступню навчаня, далшы робили дізертачны екзамены в половинї докторандьского ступня навчаня, і наконець обгаёвали дізертачны роботы, кончаючі докторандьскый проґрам Славістіка – русиньскый язык і література.

25. авґуста 2020 успішно обгаїли свої бакаларьскы роботы і здали штатны екзамены з русиньского языка і літературы троє штуденты: Анастасія Косовець, Андрій Щур і Еріка Скуба. Бакаларьскы роботы написали з русиньской літературы під менторством Мґр. Валерія Падяка, к. н. Учітельскый проґрам штудовали в комбінації з україньскым языком – А. Косовець, А. Щур, і в комбінації з анґліцькым языком і літературов – Еріка Скуба, яка навчаня на бакаларьскім ступню закончіла барз успішно і здобыла червеный діплом ПУ. Треба додати, же окрем них – у першім термінї, в юну 2020 – русиністіку закончіли 3 бакаларкы – Л. Кралёва, А. Ірчак і Ґ. Галас і 1 маґістерка – Д. Шутіёва.

26. авґуста 2020 по здобытю становленой кількости кредітів і абсолвованю вшыткых предметів в докторандьскім проґрамі першу половину навчаня в проґрамі Славістіка – русиньскый язык і література успішно закончіла дізертачным екзаменом і обгаёбов мінімовой роботы Мґр. Михала Голубкова. М. Голубкова є абсолвентков бакаларьского і маґістерьского ступня навчаня русиньского языка і літературы на ПУ і в тых днях закончіла третїй рік навчаня в докторандьскім проґрамі. Почас дотеперїшнїх восьмох років навчаня на ІРЯК ПУ ся інтересовала русиньскым языком, з якого написала і обгаїла бакаларьску і діпломову роботу, а на докторандьскім ступню собі выбрала тему дізертачной роботы заміряну на соціолінґвістічны аспекты русиньского языка Языкова култура і языкова норма в русиньскых електронічных медіях в Словацькій републіцї, на якій робить під менторством доц. ПгДр. Анны Плїшковой, ПгД. Навчаня в докторандьскім проґрамі і дізертачну роботу бы мала обгаёвати в роцї 2022.

Тот самый день, 26. авґуст 2020, быв з погляду далшого розвоя русиністікы і розвоя едукації в русиньскім языку на Словакії барз вызначным, бо ряды дотеперїшнїх абсолвентів докторандьского проґраму з русиністікы поповнив новый абсолвент – Мґр. Марек Ґай. Перед одборовов комісіёв ШП Славістіка – русиньскый язык і література успішно обгаїв дізертачну роботу Шпеціфікы навчаня русиньского языка в едукачній сістемі Словацькой републікы, яку написав під менторством А. Плїшковой. М. Ґай є абсолвентом Педаґоґічной факулты ПУ, штудійного проґраму Учітельство про І. ступінь ОШ з розшыренов формов навчаня русиньского языка. Є єдным з першых двох абсолвентів ПдФ ПУ (2003), якый зачав і закончів штудійный проґрам з навчанём русиньского языка і културы і обгаїв діпломову роботу з русиньского языка. Наслїдно як першый кваліфікованый учітель русиньского языка на Словакії по роцї 1989 ініціовав навчаня русиньского языка в ОШ в Радванї над Лабірцём, де ся тот предмет учіть доднесь. Меджітым М. Ґай быв і директором той школы а в сучасности є методіком, респ. учітелём контінуалного навчаня русиньского языка і літературы Методічно-педаґоґічного центра у Пряшові, якый помагать другым учітелям підвышовати собі кваліфікацію з русиньского языка і літературы. Успішным абсолвованём докторандьского проґраму, на основі якого здобыв научный тітул „філозофії доктор‟ (ПгД.), нелем поможе розвою кваліфікачной штруктуры МПЦ у Пряшові, але таксамо двигне кредіт функчного місця учітеля контінуалного навчаня русиньского языка і літературы.   

Вцїлім можеме конштатовати, же тот академічный рік 2019/2020 быв про русиністіку на ПУ дость успішным. Довєдна (в юну і авґустї 2020) в нїм на ІРЯК ПУ успішно закончіло свої штудії 6 бакаларів, 1 маґістер і 1 докторанд.

-ап-, фотоґрафії: М. Павлич

Script logo