3. 6. 2021: ТАД одпремєрує пєсу Ани мак. Заміряли ся на односины чоловіка і природы

4-го юна 2021-го року одбуде ся на Великій сценї Театру Александра Духновіча в Пряшові премєра пєсы з назвов Ани мак.

Режійно інсценацію приготовила Петра Ковалчікова, про котру є то перша сполупраца з русиньскым театром в Пряшові, єднако як і про Катарину Возарову, котра є сполуавторков тексту.

Енвіроментална пєса

За словами творцїв є інсценація збудована на контрастї меджі тым, „што бісїдує“ телевізный екран і тым, якый є досправдовый стан жывотного оточіня на Словакії.

„Першу часть нашой інсценації єм дословно збудовала на концептї телевізії, друга вже робить з дакотрыма героями і мотівами з Невісты полонин, роману од Франтїшка Швантнера. Барз єм хотїла схосновати методу колектівной творчости вшыткых членів інсценачного колектіву, но пануюча складна пандемічна сітуація в приправнім періодї мі то не уможнила в повній мірї,“ повіла молода режісерка Ковалчікова.

„Зуна, іншпірована геройков із роману Франтїшка Швантнера під назвов Невіста полонин, боює із стереотіпами одношіня чоловіка 21-го столїтя ку природї. Як змінили ся односины чоловіка і природы, і як овпливнила ґлобалізація наше (нелем) енвіроманталне оточіня? Вкаже му путь вонка із цїлый час прискорюючого ся і неутримательного колобігу? Лиця нам освітлює світло екрану і природа нам счезать перед очами. Забываме на то, же якраз она є нашов частёв. Ці конзум є правилна путь? Є профіт основнішый як охрана нашой природы? Жывота? Мате обще час… жыти ту?“

І такы вопросы дає нам анотація ку найновішій пєсы русиньского театру. Наперек темі, котров ся занимать пєса, творцёве не хотять моралізовати, лем вказати на проблемы, і выход при рїшіню няй глядать публіка.

Вкаже ся молода ґенерація

„Довго сьме ніч не робили, і так при приправі той інсценації єм мав чутя, же вшыткы суть рады за можность робити,“ повів Осиф Пантликаш, котрый є і асістентом режії даной пєсы. Єдночасно є єдиным представителём старшой ґенерації драматічного колектіву ТАД, котрый в пєсї Ани Мак грає.

Далше ся в інсценації вкажуть молоды членове драматічного колектіву – Івета Фейкова, Зденка Кваскова, Владимір Рогач, Михал Куцер і Ладислав Ладомиряк. Преклад сценаря до русиньского языка робив Ярослав Сисак.

Складна сезона

Директор ТАД Маріян Марко на пресконференції, котра одбыла ся у віторок 1-го юна, высловив ся і ку цїлій сезонї, котра є вынятково комплікована в дослїдку обмеджінь запричіненых пандеміёв.

„Наш драматурґічный план на тогорічну сезону 2020/2021 вызерав іншак. Іщі давнїше мала быти премєра приповідкы, але мусили сьме єй одложыти і може ку нїй прийде кінцём юна. І тота інсценація мала мати премєру скорїше, но наконець ся то не дало зробити.“

Посліднёв премєров у тій сезонї была пєса Мірандоліна, котра одбыла ся 18-го децембра 2020. Одвтогды уж не была ани їй друга премєра, ани жадне далше представлїня. Театер не міг ходити з причіны протипандемічных наряджінь ани по русиньскых селах.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм, ґрафічна і языкова управа: ред. АРК в СР.

Script logo