3. 5. 2020: Хто не мусить іти до штатной карантены (лем із превказанём ся з неґатівным тестом)?

До повинной штатной карантены не мусять іти особы (а їм близкы особы або котры їх допроваджають), котры ся при вступі на Словакію превкажуть неґатівным тестом на хвороту КОВІД-19 не старшым як 96 годин.

Upozornenie

Ak sa preukážete pri vstupe na Slovensko negatívnym testom nie starším ako 96 hodín, musíte však absolvovať domácu karanténu po dobu 14 dní. Deti do 3 rokov sa nemusia preukazovať negatívnym testom.

Ak na Slovensko vstupuje osoba mladšia ako 18 rokov bez sprievodu musí absolvovať domácu karanténu po dobu 14 dní a to platí aj pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti.

Všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej karantény, sú povinné sa bezodkladne telefonicky hlásiť na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Na koho sa to teda nevzťahuje?

 • osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu,
 • tehotné ženy, osoby s onkologickým ochorením, psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity, osoby s osobitnými výživovými potrebami, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev, osoby s metabolickými poruchami, osoby s epilepsiou, osoby s mentálnou poruchou, osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch, zdravotne ťažko postihnuté osoby. Tieto osoby sú pri vstupe na územie Slovenskej republiky povinné odovzdať potvrdenie od lekára opatrené jeho podpisom a pečiatkou o tom, že ich zdravotný stav spadá pod vyššie uvedené zdravotné obmedzenia.
 • osoby nad 75 rokov,
 • a ich blízke a sprevadzajúce osoby.

Zdravotnícky pracovníci a opatrovatelia

Zdravotnícky pracovníci a opatrovatelia tiež nemusia ísť do štátnej karantény. Toto platí pre všetkych, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a majú majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah,obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. SZČO) vo vzdialenosti viac ako 30 km od hraníc Slovenska s Českou republikou a Rakúskom v týchto krajoch a spolkových republikách:

 • Juhomoravskom,
 • Zlínskom,
 • Moravsko-sliezskom,
 • Olomouckom kraji
 • Viedeň,
 • Dolné Rakúsko,
 • Burgenland.

Po vstupe na Slovensko nemusia telefonicky ohlasovať svojmu všeobecnému lekárovi vstup na Slovensko.

Upozornenie

Títo pracovníci a opatrovatelia sa musia pri vstupne na Slovensko preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 96 hodín.

Internetová stránka BETA, link: korona.gov.sk

Script logo