3. 5. 2018: У Свіднику оцінёвали проєкт IKATIKA

  • На оцїнёваню проєкту ІКАТІКА у Свіднику быв притомный і штатный таёмник Міністрества школства, наука, баданя і шпорту в СР Мґр. Петро Крайняк із Пряшова.

    На оцїнёваню проєкту ІКАТІКА у Свіднику быв притомный і штатный таёмник Міністрества школства, наука, баданя і шпорту в СР Мґр. Петро Крайняк із Пряшова.

Пілотный проєкт IKATIKA, котрый є заміряный на іноватівны формы навчаня дітей і школярів народностных меншын з выхоснованём двоязычного діґіталного освітнёго проґраму, спробовало 30 школ на Словакії. Як функціонує в практіцї оцінёвали педаґоґове у пятніцю 27-го апріля 2018-го року в Матерьскій школї на Уліці Ґенерала Свободы у Свіднику.

Участь брав і штатный таёмник  Міністерства школства, наукы, баданя і шпорту СР Петро Крайняк. Тот про словацьку пресову аґентуру TASR повів, же ІKATIKA є першым діґіталным проєктом про народностны меншыны. Ёго цїлём є, жебы і малы народностны меншыны могли навчати дїтей модерныма формами, котры їм помагають при здобываню языковых схоп ностей і досягненю высшой якости освіты. Є то доповнююча форма навчаня, в рамках котрой собі дїти выслухають інштрукції і авдіозаписы в словацькім і у своїм материньскім языку і вдяка выхоснованю білінґвалного діґіталного едукачного обсягу мають розмаїтішый процес навчаня.

У Свіднику оцінёвала ся русиньска верзія проєкту і єдночасно быв проєкт одпрезентованый представителям остатніх школ в реґіонї.

„Проєкт IKATIKA є заміряный на три народностны меншыны – мадярьску, русиньску і ромску. Є то діґіталный проґрам (софтвер) про послїдню класу матерьской школы і нулту ці першу класу основной школы. Дїти інтерактівнов формов познакомлюють ся із своїм оточінём. Є там словна база з приблизно 200 словами в окремых языках. Школы, котры беруть участь на пілотнім проєкті, позітівно оцїнюють го, што буде оброблене в завершалнім документї. Мы бы потім хотїли іти до реалізації далшых подобных проєктів, но вже зо шыршым досягом на школы,“ повів про аґентуру шататный таёмник.

В рамках тестованя пілотный проєкт реалізовав ся на 12-ох школах з мадярьскым навчалным языком, 6-ох школах, котры мають высшу кількость дїтей з русиньскым материньскым языком і 12-ох школах, котры мають нулты класы головно про ромскы дїти. Тестованя проєкту проходило в місяцях октобер аж децембер 2017-го року. Подля анкеты 98,4 процента до проєкту залученых педаґоґів оцінёвало едукачный обсяг IKATIKA як добру поміч.

П. М., жрідло фотоґрафії: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

Script logo