3. 4. 2017: Редакція Народных новинок была оцїнены Преміов Антонія Годинкы

11-го фебруара 2017 р. в Мадярьску, в головнім містї Будапешт, Русины  ославлёвали День памяти Антонія Годинкы. Подію каждорічно орґанізує Цїлоштатна русиньска самосправа (ЦРС).

 

Проґрам святкованя зачав панахідов коло гробу вызначного русиньского академіка, котрый походив із теріторії днешнёй Словакії – зо села  Ладомирів. Панахіду в церьковнославяньскім языку одправив о. Мігаль Тіводор. По панахідї проґрам святкованя продовжовав у Културнім домі в раёнї Зуґло (Zugló Civil Ház) в Будапештї. Зо зачатку ку притомным ся приговорив председа спомянутой самосправы Віктор Крамаренко, котрый на святї привітав посланкыню за Русинів у мадярьскім парламентї Віру Ґіріц, доктора Ласла Годинку, якый є прямым потомком Антонія Годинкы, і ряд далшых честных гостїв і вшыткых притомных. Потім коротко росповів о академікови Антоніёви Годинкови, якый є найзнамішым міджі Русинами в Мадярьску і найрізносторонїшым бадателём европсой уровни, котрый до кінця свого жывота гордив ся своїма русиньскыма і ґрекокатолицькыма корїнями. Антоній Годинка быв вызначный славіста, історік, академік Мадярьской академії наук, ректор Печской універзіты і честный председа Підкарпатьского общества наук. Народив ся 7-го фебруара 1864 року в селї Ладомирів на Пряшівскій Руси. Умер 15-го юла 1946 року в Будапештї.

 

Як каждый рік, і тот рік у рамках святкованя была передана Премія Антонія Годинкы з рук председы ЦРС Віктора Крамаренка і ёго заступкынї Ольґы Сілцер-Ликовіч. Премія у формі бронзовой плакеты і діпломів (у русиньскім і мадярькім языках) була передана Др. Ласлови Годинкови, Ольґі Прокоп, Mарії Соноцькій, Іштванови Токачови і Народным новинкам (премію у Будапештї не міг із здравотных причін перебрати їх бывшый шефредактор Александер Зозуляк, премія пришла поштов 31. марца 2017). У святочнім проґрамі выступало і дуо Червена Ружа із Підкарпатя, котре творять Ольга Прокоп і Лілія Немеш

 

Народны новинкы были першыма пореволучныма новинками Русинів у Чехословакії, пізнїше на Словакії. Выходили од 21-го авґуста 1991-го року до 1-го децембра 2016-го року. 1. януара 2017 новинкы ся злучіли з далшыма русиньскама новинками – Інфо Русин, котры мали за собов 13 років выдаваня. Русины на Словакії тым чіном од року 2017 мають єдны злучены новинкы, котры выходять під назвов НН інфо Русин – Народны новинкы Русинів Словакії. Цїлых 25 років выдаваня Народных новинок быв їх шефредактором Александер Зозуляк. Тот од зачатку 2017 року зістав уж лем шефредактором часопису Русин, котрого нулте чісло вышло іщі в роцї 1990.

 

-р-

Script logo