3. 4. 2017: Припомянутя 70 років од Акції „Вісла‟

 

 

Дорогы Приятеле, Братя, Діяче - РУСИНЫ!

Пишу до Вас в звязку з подіями, якы нас ждут в найблизшым часі. 22. квітня 1947 р. в Польщи підняте было рішыня о Акциі "Вісла" - депортациі вшыткых Русинів і Украінців з іх рідных земель на понімецкы териториі. 28 квітня была перша депортацийя.

 

70 років по тых траґічных подіях підняли сме рішыня, же перший раз по выселіню будеме целебрувати памят тых траґічных подій як нашу ЛЕМКІВСКУ/РУСИНСКУ ПАМЯТ, а не бдеме ся задоволяти целебрациями, орґанізуваныма през украіньскы середовиска в Польщи, де праві никои не было нич спомнене о Лемках. Хочеме подію наголоснити як найбарже і як найшырше ан світі. Як прочытате в долученым проґрамі - подію будут тырвати 3 дни - 28, 29, 30 квітня - і будут в міру можности (думам, же і понад нашы можности) вміщати головны елементы  нашой памяти - жалобны богослужыня - грекокатолицкє і праш=вославне, літературны і пісньовы образы траґізму і памяти о выселіню, науковы і популярно-науковы рефераты, з лемківской перспектывы, поставліня пропамятного каменя і таблиці в Явожні, де вязнено в часі Акциі Вісла Лемків, спомины жыючых іщы осіб, документальний фільм, посвячений тым подіям.

 

ДОРОГЫ - не достали сме ани єдного злотого/ ґрайцаря/еуро на умамятніня тых подій. Але декотры з нас іщы памятают або можут собі уявити тото, же мож робити великы справы і без державного гроша. Хочеме вказати, же наш дух іщы ся не зломил докінце. Зато орґанізуєме тоты 3 дни памяти.

 

Буде для нас великом честю і почутьом нашой єдности, коли і Вы до нас долучыте, схочете з нами быти в припоминаню, але тіж во вказуваню, же по 70 роках присуджыня нас на культурову/етнічну  загыбель, дале іщы стати нас на героічны, соспільны, важны, вымагаючы спільнотовой свідомости діяня. Запрашаме вшыткых, просиме о пропаґуваня той інформациі в своіх медиях, дотераня до як найшыршых кругів нашой русиньской "отары".

 

Вірю, же найдут ся такы, котры, несмотрячы на тото, же не можеме Вам зрефундувати ани коштів  подорожи, ани правдоподібно, готели, гоц як дахто зголосит свій приізд, то постараме ся або (по давному) запросити Вас на гостину до своіх хыж, або єднак вынаняти даякій готель (думам, же даяк даме раду), приіхают, долучат, будут з нами

 

То тіж важне для вказаня нас польскому соспільству, медиям, політыкам, же твориме якісу єдніст, як і вказаня Украінцям і інчым нациям, же сме і маме такы подіі в нашій памяти, докола котрых ся інтеґруєме, Стараме ся заанґажувати нашы медиі, але і Вы тіж голосте тото в своіх.

 

Приіхайте, просиме. 

 

Вшыткы своі увагы, пропозициі, деклярациі прошу присылати на мій адрес, бо взяла юм одповідальніст за координуваня подій звязаных з тыма упамятнінями, котрых назва звучыт

 

АКЦИЯ "ВІСЛА" - Лемкы 1947-2017 

 

Сердечні Вас здравлю і жду одповіди.

Прошу Вашу деклярацию приізду зголошати скорше, жебы сме знали, кілько осіб приіхат.

 

Олена ДУЦЬ-ФАЙФЕР

 

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo