3. 3. 2021: Конференція Европа Карпат з участёв Пряшівского самосправного краю

27-го і 28-го фебруара 2021-го року одбыв ся за порядком 28-ый річник меджінародной конференції Европа Карпат, котрой орґанізатором є Сейм Польской републікы. З причіны пандемії конференція прімарно перенесла ся до онлайн простору.

На конференції мав представителїв і Пряшівскый самосправный край (ПСК). Участь брав і председа краю Мілан Маєрьскый. Жупан выступив формов відео приговору з підпорнов позіціёв про Макрореґіоналну стратеґію про Карпаты.

Конферецнія одбыла ся коротко по 30-ій річніці выникнутя Вышеґрадьской ґрупы (V4). Головныма темами были: будучность централной Европы в мінячіх ся ґеополітічных обставинах, інфраштруктура оси север-юг спаяючой крайны в рамках Ініціатівы Триморя, розвиток пригранічных реґіонів, а култура карпатьскых країн і молодежи жыючой в реґіоні.

„Карпатьска стратеґія уможнить країнам реґіону Карпат наповно заміряти ся на сполочны вызвы з цїлём підняти поставлїня країн централной і выходной Европы в рамках Европской унії. Віриме, же ся так само злїпшыть перепоїня з орьєнтаціёв северо-южнї і дійде до споїня Балтічного з Ядраньскым і Чорным морём посередництвом ключового транспортного корідору Via Carpatia. І же нашы намагы і крокы поведуть ку укріплїню сполувпраці меджі реґіонами і ку їх общому розвитку. Амбіціёв ПСК є сполупрацовати при розвитку макрореґіону Карпаты, котры суть унікатным місцём і унікатнов мултікултурнов дїдовизнов,“ повів пряшівскый жупан Маєрьскый.

Карпатьска стратеґія хоче звекшыти атрактівіту реґіону і злїпшыти условія і якость жывота жытелїв той теріторії. Так мож дефіновати головны цїлї. Є ініціатівов Польщі.

„Ключовым моментом, котрый можеме назвати початком меджінародных робот над Карпатьсков стратеґіёв, было підписаня Карпатьской декларації на Економічнім форумі в Криніцї. Втогды представителї влад Словакії, Мадярьска, Україны і Польщі зачали намагати ся о приятя стратеґії на уровни Европской унії,“ повіла Малґожата Яросіньска-Єдинак із польского Міністерства фондів і реґіоналной політікы.

„Карпатьска стратеґія є амбіціозна ініціатіва, котра доконало пасує до розвитку черезгранічной сполупраці,“ додала.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм, языкова управа і звыразнїня писма: ред. АРК в СР, жрідло фотоґрафії: Marek Kuchciński.

Script logo