3. 3. 2016: День отвореных дверей на універзітї

  • • Перед станком Інштітуту русиньского языка і културы ПУ в рамках Дня отвореных дверей на ПУ стоїть інтерна докторадка інштітуту З. Цітрякова, котра высвітлёвала можности штудія русиньского языка і літературы.

    • Перед станком Інштітуту русиньского языка і културы ПУ в рамках Дня отвореных дверей на ПУ стоїть інтерна докторадка інштітуту З. Цітрякова, котра высвітлёвала можности штудія русиньского языка і літературы.

10. фебруара 2016 ся на Пряшівскій універзітї в Пряшові одбыв каждорічный День отвореных дверей, якый штудентам середнїх школ презентує можности штудія на ПУ в різных одборaх і штудійных проґрамах окремых факулт і цїлоуніверзітных робочіх  місць.

Кажда факулта в тот день хоче указати потенціалным штудентам штонайвеце із свого дітельства і представити можности інтересного штудія того котрого штудійного одбору. Міджі цїлоуніверзітныма робочіма місцями ся і того року презентовав Інштітут русиньского языка і културы ПУ.

Інштітут русиньского языка і културы мав на Дню отвореных дверей дві свої становіща. В рамках першого, прямо у вестібулї главной будовы ПУ, інтерны докторанды презентовали можности штудія русиньского языка і літературы, ёго выгоды і інтересны дісціпліны, якы сі мож в рамках штудія зволити. А што є найважнїше, же штуденты мають можность штудовати контінуално в акредітованых штудійных проґрамах од бакаларьского, через маґістерьскый аж по докторандьскый ШП. В рамках презентації была приготовлена і выставка найвызначнїшых публікацій, якы ІРЯК за період свого фунґованя выдав, но і белетрістічна русиньска література і преса, як єдна з можностей уплатнїня будучіх абсолвентів одбору. На другім становіщю быв презентованый документарный філм о єднім темнім періодї історії Русинів – Талергоф, о котрім малохто знає зо штудентів. Была то можность одкрыти штось мало з незнамой історії карпатьскых Русинів.

Абсолвенты середнїх школ сі того року можуть подавати приглашкы на учітельскый штудійный проґрам Русиньскый язык і література в комбінації з іншым академічным предметом трёх факулт – Філозофічной факулты, Факулты гуманітных і природных наук і Факулты шпорту, довєдна в 21 комбінаціях до 31. марца 2016.

Мґр. Зденка ЦІТРЯКОВА, інтерна докторандка ІРЯК ПУ

Script logo