3. 2. 2020: Pozvánky na výstavu Milana Malasta / Позваня на выставку Мілана Маласта

6. 2. 2020 o 17:00 sa v SNM – Múzeu rusínskej kultúry v Prešove uskutoční vernisáž výstavy fotoobrazov Milana Malasta - Modlitba dreva, ktorá bude prezentovať fotografie gréckokatolíckych a pravoslávnych chrámov na severovýchode Slovenska...

Hudobný hosť: Anna Servická a ĽH Dribna
Srdečne pozývame....

6. 2. 2020 о 17:00 ся в СНМ – Музею русиньской културы в Пряшові одбуде вернісаж выставы фотообразів Мілана МаластаМолитва дерева, на якій будуть презентованы фотоґрафії деревяных ґрекокатолицькых і православных храмів на северовыходї Словакії....
Музичный гость: Анна Сервицька і НМ Дрібна.
Сердечно позываме....

Jana TRUŠČINSKÁ, kultúrno-propagačný manažér SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove

Script logo