3. 10. 2017: На Педаґоґічным Університеті в Кракові заперто лемківску філолоґію

З жальом інформуєме, же на Педаґоґічным Університеті в Кракові заперто єдину в Польщы філолоґію зо специяльністю росийска філолоґія з русиньско-лемківскым языком. В минулым тыжни ліценциятску працу оборонила остатня уж студентка – Каролина Новак, а ниякы охочы ся не приголосили, жебы од того академіцкого рока студиювати лемківску філолоґію.

 

Росийска філолоґія з русиньско-лемківскым языком на Педаґоґічным Університеті в Кракові ведена была од 2001 р. Тоту специяльніст покликано дякы великым стараням др габ. Олены Дуць-Файфер – дослідниці языка, літературы і культуры Лемків та лемківскій діячці.

 

Была то єдина в Польщы специяльніст з філолоґічным профільом розвивана на основі языка етнічной меншыны. За 16 років свого істнуваня выпустила вельох абсольвентів, котры днес менуют ся специялистами з обшыри росийского та русиньского языків. Серед них найдеме редакторів Медияльной Ґрупы ЛЕМ.фм, тлумачів, учытелів ци едиторів контекстового словника лемківского языка. Філолоґія за рокы свойой діяльности в вельох молодых Лемках защыпила здорового духа патріотизму і любов до рідного языка.

 

Двоязычний профіль студий давал можніст пошырити знаня з обшыри двох языковых культур, а тіж більшы шансы для абсольвентів на рынку працы. Інститут Неофілолоґіі Педаґоґічного Університету в Кракові спілпрацувал з другыма університетами, што занимали ся досліджаньом бесіды, істориі, літературы ци культуры Русинів, м.ін. з Інститутом Русиньского Языка і Культуры Пряшівского Університету та з Університетом в Новым Саді в Сербіі. В 2007 р. Краків мал нагоду орґанізувати ІІІ Конґрес Русиньского Языка. Лемківска філолоґія в Кракові была тіж орґанізатором вельох інчых подій, што прислужыли ся розвиткови і промоциі нашой бесіды ци культуры, нп. науково-дидактичной конференциі для учытелів лемківского языка, яка мала на ціли передовшыткым піднести рівен вчыня языка в основных і середніх школах. Філолоґія орґанізувала вельо другых проєктів, а більше про єй діяльніст можете чытати за тым мотузком.

 

Хоц протягом тых 16-ох років істнуваня лемківской філолоґіі мож найти і гіршы, і ліпшы єй хвилі, все выходила на просту, а з єй діяльністю вязано великы надіі. На жаль того рока бракло заінтересуваня том специяльністю і ю заперли. Майме надію, же іщы даколи, може і в будучым році, найдут ся охочы студиювати лемківску філолоґію і треба буде зас покликати ю до жытя.

 

 НАТАЛІЯ КЛИНКОВСКА 

 

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

 

 

Script logo