29. 8. 2019: Проґрам Театру Александра Духновіча в Пряшові на місяць септембер 2019

11-го септембра 2019

Пісковиско (Мала сцена, 19.00 год.)

Коли доростаме? І што то властно дорослость є? І є властно жадана в добі гіперреаліты, коли уж не мож точно повісти, што є досправдове і што фіктівне? Коли перебераме одповідность за властны дії? Докажеме дати явно знати свої чувства? Тужыме іщі по тырвалых односинах? Не сьме і в дорослости все дїтми і в дїтинстві дорослыма? Суть ВІН і ОНА іщі досправдовы, або то вже лем знакы у віртуалнім світї? Найлїпша пєса 21-го столїтя про двох герцїв (фотка з той пєсы).

 

18-го септембра 2019

На ревізію (Велика сцена, 19.00 год.)

Остра сатірічна комедія о жывотї і роботї сільского старосты і о тім, як рїшыв проблемы сільскых людей. В пєсї найдете достаток гумору і музикы, як і выпитой водкы і глубокого значіня. Пєса є приступна молодежи од 16 років.

 

25-го септембра 2019

Краль Убу (Велика сцена, 19.00 год.)

Татко Убу є товстый, нечестный, глупый, незрїлый, некомпетентный, ненасытный, крутый, боязливый і підлый. Наперек тому, но правдоподобно скоріше якраз зато, тота карікатура высоко поставленого політіка прийде у фіктівнім польксім кралёвстві ку властям, накраде, зожере і зничіть, што ся лем дасть. Історія Татка Убу є абсурдно комічна і гуморна, но єдночасно в нас выкликує вопрос: што докаже заставити ненасытну людьску тугу по моци і маєтку? І докаже єй обще штось заставити у аморалных особ без одношіня до такых вартостей, якыма суть правда, право і справедливость? Політічно-воєньска авантура Татка Убу є пародіёв рецесістічного французького автора Алфреда Жарі на класічны театралны пєсы. Оріґінално пєса про бабковый театер, котра вже на кінцю 19-го столїтя в Паріжі в театрі Théâtre de l’Œuvre выкликала шкандал, наконець стала ся ключовым текстом про якраз выникаючі умелецькы напрямы, якыма были дадаізм, суреалізм і абсурдный театер. Но сучасна політічна сітуація нелем в Польщі жанрово тот твор посувать скоріше до реалізму аж гіперреалізму.


Выступлїня ТАД мімо Пряшів

 

7-го sсептембра 2019

Фараоны (Културный дім Притуляны, 17.00 год.)

Фунґованя колхозу, в котрім панують класічны стереотіпы о дїлїню роботы на хлопску і женьску, нарушыть єдного рана вість і вычеряню позіцій. Там, де стояли хлопи, будуть жены і навспак. Што ся стане, кедь хлопи-функціонарї, нараз будуть женами, котры ся старають о обыстя? Комедія Фараоны приносить гуморну і выдарену моделову сітуацію на тему перевернутя сполоченьскых роль.

 

8-го септембра 2019

Фараоны (Вышнїй Тварожець, 15.00 год.) 

 

14-го септембра 2019

Фараоны (Културный дім Пстрина, 17.00 год.)

 

15-го септембра 2019

Обіцянкы (Културный дім Збудьска Біла, 16.00 год.)

Театер Александра Духновіча пєсов Тайовского Обіцянок має намагу надвязати на драматурґічну лінію обявного інсценованя словацькых класічных творів у русиньскім културнім контекстї, в режійнім наштудованю Матуша Ольгы. Тайовскый пєсу написав у 1898-ім роцї і выдав єй за властны грошы, жебы в часі мадярізації дав словацькым аматерьскым герцям пєсу в материньскім языку, котру бы могли зробити і в рамках скормных условій. Днесь театер посередництвом того тексту хоче публіцї демонштровати театралну інсценацію як твориву роботу інсценаторів.

 

20-го септембра 2019

Фараоны (Културный дім Калинів, 18.00 год.)

 

22-го септембра 2019

Фараоны (Културный дім Вышня Полянка, 15.00 год.)

 

30-го септембра 2019

Домашнє гніздо (Културный дім Гуменне, 19.00 год.)

Комедія о нас і справах, котры нас роблять тым, кым сьме: нашых родічах, нашых любвах, нашых несповненых снах і о тых, котры наповнили ся, хоць сьме ани не надіяли ся на тото, о надії – бо будьяк кліше і спрофанована є, все вмерать послїдня, ці ся нам то любить, ці нїт. Комедія нелем о Русинах і Выходї, а о каждім (і про каждого), хто колись мусив вернути ся домів, хто колись з дому хотїв втечі, хто даколи у своїм жывотї холем на даякый час став частёв даякого домова і взяв на себе дакотру роль: родіча, дїтины, сороднинця, мужа…

 

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм

Script logo