29. 5. 2020: Пряшівску універзіту навщівив міністер школства Бранїслав Ґрелінґ

  • • На фотцї: штатна таёмнічка міністерства школства Моніка Філіпова, міністер школства Бранїслав Ґрелінґ і ректор Пряшівской універзіты у Пряшові Петер Коня.

    • На фотцї: штатна таёмнічка міністерства школства Моніка Філіпова, міністер школства Бранїслав Ґрелінґ і ректор Пряшівской універзіты у Пряшові Петер Коня.

Пряшівска універзіта (ПУ) у Пряшові 29. 5. 2020 на своїй теріторії привітала Бранїслава Ґрелінґа, міністра школства, наукы, баданя і шпорту СР. Із веджінём універзіты діскутовав о розвитку і будучности высокого школства на Словакії. У складї делеґації міністерства школства была і ёго штатна таёмнічка Моніка Філіпова, котра ся інтересовала о народностне школство.

По офіціалнім приятю міністер школства, штатна таёмнічка з ректором пересунули ся на стрїчу з веджінём універзіты, на котрій ректор ближе  приближыв штруктуру штудій на Пряшівскій універзітї, єй заміряня, розвоёвы проєкты, як і сучасну позіцію універзіты в цїлословеньскім контекстї. Ректор так само спомянув реаліту, же Пряшівска універзіта є єдинов універзітов у Пряшівскім краю, а єдночасно підкреслив, же їх універзіта односно кількости штудентів належыть меджі найвекшы універзіты на Словакії. „Єм дуже радый, же пан міністер завітав на нашу універзіту. Ёго вступна навщіва была великым приносом, вымінили сьме собі погляды на выбраны проблемы в рамках высокого школства і договорили сьме ся на далшій стрїчі, на котрій будеме далше розвивати нашу сполупрацу,‟ повів по стрїчі ректор універзіты Петер Коня.

‟Інтересным є, же на теріторію Пряшівской універзіты довгый час не завітав міністер школства, зато ся тїшу, же єм днесь ту, што є ясный сіґнал, же ся хочу занимати і высокым школством. Думам собі, же днешня діскусія была нелем про мене, але і про пана ректора і веджіня універзіты, іншпіратівна, інтересна і доволю сі повісти і барз одважна. Діскутовали сьме о тім, як і де хочеме відїти школство на Словакії у близкім часовім горізонтї,‟ підкреслив міністер школства Бранїслав Ґрелінґ, котрый єдночасно додав, же на Пряшівску універзіту іщі наісто завітать.

В рамках сполочной діскусії притомны ся дотулили многых вопросів і проблемів, окрем них і навчаня народностных меншын, котре на універзітї приближыла Анна Плїшкова, директорка Центра языків і култур народностных меншын ПУ.

„Днешню стрїчу з веджінём універзіты внимам позітівно і конштруктівно, але главно, же была до дїла. Єм рада, же на Пряшівскій універзітї довгы рокы є Центер языків і култур народностных меншын під веджінём панї доценткы Плїшковой. Барз ся тїшу на сполупрацу в сферї народностного школства, бо є барз шпеціфічна і треба придїляти їй належну увагу і на академічній теріторії,‟ повіла штатна таёмнічка міністерства школства Моніка Філіпова, котра буде подля єй слов прімарно застрїшовати народностне школство і інклузію.

Навщіва міністра ся несла в приятельскій, конштруктівній і одкрытій  атмосферї, причім ся в шыткы притомны стороны договорили о потребі особных стрїч.

Анна ПОЛАЧКОВА, фотка: Марцел МРАВЕЦ,  CCKV PU, переклад із словацького языка зробив: А. З.

Script logo