29. 4. 2020: Мож купити си лем фраґмент образу Варголя

Придбати мож не лем част твору Варголя, бо і Пікассо, Моне ци Баскiя. Старчыт аж і кус веце як 2 тис. зл. Хто бы не хотіл мати в себе твору штукы знаного артисты? Або хоц мати свідоміст, што є такого спілвластительом? То не лем сатисфакция, але може быти і джерелом заробітку.

Явила ся американьска компанія Masterworks.io, котра дозвалят на інвестуваня в фалаткы творів знаных малярів. За посередництвом єй порталю мож стати ся спілвластительом образу авторства Енді Варголя ци Пабля Пікассо.

Як діє Masterworks.io?

Фірма Masterworks.io покликує до жытя специяльну компанію ціли, зареґіструвану в штаті Делавер, до закупу каждого поєдного образу. Тота компанія купує образ, нич інче. По продажы твору штукы заперают ю.

Masterworks.io підкрислят, што купує лем тзв. «blue chips», значыт образы, котры вышли спід рук найзнаменитшых малярів. Неє на сайті ниякых даных про нормы профіту од зробленых інвестиций, сут єднак обрахункы, якы презентуют середньорічны нормы профіту з тых інвестиций.

Якій є кошт інвестициі? Masterworks.io бере 1,5% оплаты за заряджаня в скали рока. Бере тіж 20% од зыску при продажы образу. Мінімальна квота інвестициі то 500$ (платити мож м.ін. кредитовом картом).

Кєд іде о дрібниці, то інвестициі в образы за посередництвом Masterworks.io сут доступны для осіб споза ЗША, але каждый реалізує іх на свою одповідальніст (треба провірити, ци не порушує ся місцевого права, інвестуючы за посередництвом Masterworks.io).

Ризико інвестуваня во фраґменты образів через Masterworks.io

Хоц думка, же єст ся властительом образу Варголя, може быти спокусом, то ризико інвестициі через вебову фірму є дост великє. Головні зато, што фірму Masterworks.io, котра свою сідибу має в Ню Йорку, не контролюют. На єй сайті є комунікат, што компанія не єст ліценцийонувана Урядом Реґуляциі Фінансового Промыслу.

Што більше, на сайті самы пишут про ризико, котре вяже ся з інвестуваньом за посередництвом іх оферты. Подают м.ін., што іх бізнесовый модель єст новый, што рынок штукы має то до себе, же выходжыня з інвестициі може долго тырвати, што неє ґарантиі, же буде можніст одпродати участ в образі, або што образ може быти проданый зо стратом.

Наталія МАЛЕЦКА-НОВАК, ЛЕМ.фм

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo