29. 3. 2021: Владыка Ніл: „Не єствує форум, котрый бы міг змінити статус церькви свого права.‟

Ку статусу Мукачівской ґрекокатолицькой єпархії, котра є церьквов свого права, і шпекулаціям о можнім приєднаню єпархії до Українськой ґрекокатолицькой церькви, вже офіціално озвав ся і апостольскый адміністратор єпархії.

Як сьме вже скорїше інформовали, з боку Україньской ґрекокатолицькой церькви (УҐКЦ), главно по смерти єпархы – владыкы Мілана Шашіка, проходять новы намагы підпорядковати тоту русиньску єпархію, Матїрь Церьков про іншы церьковны штруктуры, котры суть наслїдниками Ужгородьской унії, до свого складу.

Намагы і од проукраїньскых віруючіх

Од проукраїньскых віруючіх Мукачівской єпархії докінця было загнане писмо голові УҐКЦ, верьхнёму архієпіскопови Святославови Шевчукови, в котрім жадали вірїшыти сітуацію „роздїлїня“ ґрекокатоликів на Українї приєднанём Мукачівской єпархії до УҐКЦ, котра є окрем іншого наслїдником цалком іншой традіції і выходить із Берестьской унії.

На писмо у фебруарї того року одповів і архієпіскоп Шевчук, котрый подяковав сіґнатарям за їх „желаня єдности“ меджі Мукачівсков єпархіёв і УҐКЦ. Так само написав, же писмо зажене і Римскій Апостольскій століцї.

На підпору Мукачова озвав ся вже владыка Філіп

Проти тых намаг дотеперь офіціално озвав ся наголос лем владыка Філіп Кочіш, ахієпіскоп і метрополіта гайдудороґскый. Тот быв кінцьом фебруара того року на авдієнції у Папы рисмкого Франціска, з котрым одкрыв і тему Мукачівской єпархії.

„Теперь, по смерти єпіскопа Мілана Шашіка, єпархы Мукачівской ґрекокатолицькой єпархії, вопрос о тім, як буде ся розвивати сітуація з єпархіёв, стоїть остро. Україньскый вплив днесь чує ся дуже міцно. Там (на Українї, позн. ред.) є дакілько метрополій, і кедь Ґрекокатолицька церьков на Підкарпатю так само стане метрополіёв, они хотять, жебы была частёв Україньской ґрекокатолицькой церькви. І мы, і то нелем моя позіція, але і вшыткых, котры походять із Мукачова (Мукачівской єпархії, позн. ред.), зато же мы береме Мукачівску єпархію як материньску – і словацькы ґрекокатоликы, і ґрекокатоликы в Сербії, в Хорватії, а так само і америцька метрополія в Піттсбурґу – мы дуже хочеме, жебы Підкарпатя годне было сохранити тоту незалежность, котра історічно все была, все была підпорядкована прямо Папови римскому, і така сітуація з Мукачівсков єпархіёв є доднесь,“ повів по авдієнції про Radio Vaticana владыка Філіп.

Не існує форум на зміну статусу

Теперь ся до цілой справы залучів і владыка Ніл Лущак, апостольскый адміністратор Мукачівской ґрекокатолицькой єпархії. Тот уж минулый рік ясно повів у інтервю, котре з ним робив Олександр Гаврош, же владыка Мілан Шашік боронив мукачівску традіцію, таков є і позіція Апостольского престола, а така і його позіція.

Із все твердшыма намагами і діскусіями о підпорядкованю Мукачова під Київ владыка Ніл выдав минулый тыждень окреме зверненя на тоту тему.

На зачатку офіціалного документу апостольского адміністратора владыка Ніл припоминать, же Юбілейный рік 2021 є про Мукачівску єпархію шпеціалным часом подякы і радости, і же Ужгородьска унія із 1646-го року одкрыла про нашых предків путь до єдности в Католицькій церькви.

„Остатнїм часом в соціалных сітях інтернету появлять ся все веце діскусій што до канонічного статусу Мукачівской ґрекокатолицькой єпархії,“ пише ся у зверненю владыкы (позн. ред. АРК в СР: позерай вправо).

„Апостольскый Престол на челї з римскым архієреём признавать Мукачівскій єпархії статус Церькви свого права. Тот факт, окремо в тім Юбілейнім році, вшыткых нас має покликати до веце інтензівной молитвы подякы за вшыткы дары, як духовны так і іншы, котры мы, дякуючі нашій Церькви, дістали, і котры, єм пересвідченый, служать на благо божого люду і Україны.“

Владыка пише, же як католикы ся „повністю і у вшыткым тримаме наряджінь і позіцій Апостольской столиці, в тім чіслї і што до вопросу статусу нашой Церькви“.

Продовжує, же выходячі з факту, же вшыткы церькви свого права з погляду достойности суть рівныма меджі собов і мають повну слободу при дотриманю общого і властного права на формованя і розвиток внутрїшнёго жывота своёй церькви, окрем найвысшой „влады Церькви“, не єствує жаден компетентный форум або інштанція, котра бы могла змінити канонічный статус дакотрой із церьквей свого права.

„Дбаючі о мір і добро в нашій Церькви, прошу і кличу вірників і духовенство Мукачівской єпархії і вшыткых людей доброй волї ку молитві за нашу Церьков і не запоёвати ся до такых діскусій, котры будьякым чіном можуть пошкодити мір і хрістіаньску любов меджі нами, окремо в тот час Великого посту, в час очекованя радостного і славного воскресенія Господа нашого Ісуса Хріста,“ закінчує владыка своє писмо.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фн, жрідло фотоґрафії: Греко-Католицьке Закарпаття.

Script logo