29. 3. 2020: І. Матовіч: „Крокы, котры сьме прияли, звышують охрану главно людей над 65 років.‟

Братїслава 24. марца 2020 (TASR) Приближно 40 кроків, котры сьме прияли на понедїльковім (23. 3.) централнім крізовім штабі, бы мали звышыти охрану людей над 65 років перед шырїнём нового коронавірусу. У вівторок перед засїданём влады то повів премєр Іґор Матовіч (на фотцї) (OľaNO).

Влада выголосила крізовый став у заряджінях соціалных служеб, якыми суть домы пензістів. Матовіч підкреслив, же штат хоче тым хранити сеніорів, котры суть в припадї пандемії нового коронавірусу найзранительнїшов ґрупов. Уряд верейного здравотництва (ÚVZ) SR єдночасно закрыє денны стаціонарї і про соціалны заряджіня выдасть гіґіенічны інштрукції.

Потравины, дроґерії, трафікы ці обходы з продаём кормива про звірята будуть в недїлю закрыты. Буде то санітарный день і день, коли собі мають одпочінути їx робітници. Матовіч повів, же про сеніорів над 65 років ся єдночасно встановили шпеціалны годины отворїня в обходах, а то од 9.00 до 12.00 год. Підкреслив, же пензісты не будуть мусити возити ся в в містьскім громаднім транспортї, кедь є переповный, але підуть в часї, коли є скоро порожнїй. „Єдночасно вызываме пензістів, жебы выходили з дому лем в крайнїх припадах, главно в часї од 9.00 до 12.00 год,‟ повів премєр з тым, же штат радить сеніорам, жебы попросили о поміч іншых. Єдночасно мають еліміновати особный контакт з іншыма людми, і з родинов.

Матовіч апеловав на сеніорів і в одношіню к безплатному желїзнічному транспорту, котрый подля нёго іщі дость выужывають. „Огрожуєте самых себе, але і остатнїх,‟ повів Матовіч з тым, кедь то не будуть сеніоры решпектовати, дочасно буде безплатный транспорт зрушеный, подобно як то зробили в припадї путованя здарма у штудентів. Міста і села штат вызвав, жебы забезпечіли телефонны лінії про сеніорів про обїднаня сі донашаня потравин.

Далшым кроком буде повинность носити охранны рушка, котры закривають нїс і рот, мімо свого дому ці квартелю. Люде, котры ся достануть до ряду, будуть мусити дотримовати двойметровы одступ єден од другого. Од кінця марца ся буде при вступі до шпыталю, обходів ці іншых місць, де ся громадять люде, міряти людём тїлесна теплота.

Матовіч повів, же на Словакії бы мали быти три шпыталї вычленены на лїчіня хвороты COVID-19, яку выкликав новый коронавірус. Міністерство здравотництва має приправити репрофілізацію шпыталїв так, жебы была єден на западї, выходї і в серединї країны. В остатнїх шпыталёх мають быти подля нёго вытворены самостатны павілоны. Влада накупить в найближшім часї 200 тісяч тестів на хвороту  COVID-19. Не піде але о швыдкотесты.

Поліцайты і вояци  будутрь притомны в тых здравотных заряджінях, кедь взникають проблемы. Штат  перед каждым шпыталём, де ся релізує одбераня, створить одберовы місця, де може прийти пацьєнт автом. Прямо одтадиль му зроблять здравотници взорку. Штат єдночасно заказав вывожованя потребных лїків мімо СР.

Резорт словацькой діпломації має задачу зробити сумар кроків із країн, де є новый коронавірус. „Выбрали сьме країны, де то звладають, але і тоты, де то не звладають. Хочеме собі взяти приклады доброй практікы ку сердцю,‟ повів премєр. Міністерство обраны буде мусити ідентіфіковати тых членів армады, котрых будуть мочі зашколити до позіції санітарів, кебы то было потребне.

„Затля сьме прияли крокы, котры поважуєме в тім моментї за достаточны. Звышують охрану главно людей над 65 років,‟ підкреслив премєр з тым, же в будучности не є выключене зміцнїня даякых кроків охраны. Главный гіґієник СР Ян Мікас підкреслив, же тоты крокы суть адекватны. В связи з транспортом особ в таксіках увів, же тот зуаказ буде платный і надале. Твердить, же різіко наказы меджі особами є барз велике, зато все платить лем можность у таксіках преправы товару.

Портал Уряду влады СР. Зо словацького языка перетлумачів: А. З., фотка: TASR.

Script logo