29. 3. 2017: «Історичний архів перемышльской єпархіі» – промоция книжкы

  • Фраґмент XVIII-вічной візитациі дукляньского деканату з Архіву Грекокатолицкого Єпископства.

    Фраґмент XVIII-вічной візитациі дукляньского деканату з Архіву Грекокатолицкого Єпископства.

В найблизшу пятницю, 31. марця, о 11.00 год. в Державным Архіві в Перемышли буде проходила промоция книжкы пн. Історичний архів перемышльской єпархіі авторства др Анны Крохмаль.

Публикация єст докладным путівником по архівальній колекциі Архіву Грекокатолицкого Єпископства в Перемышли (колекциі знаной як ABGK од названя в польскым языку: Archiwum Biskupstwa Grecokatolickiego). В книжці находит ся част посвячена істориі перемышльской єпархіі, описана єст істория колекциі та детальний зміст того, што крыє ся під сиґнатурами. АБҐК чыслит іх коло 7000. Лемковина до 1934 рока цілістю находила ся в обшыри перемышльской єпархіі, пак більша част лемківской териториі нашла ся в границях Апостольской Адміністрациі Лемковины – окремой од Перемышля адміністрацийній єдиниці Грекокатолицкой Церкви.

Промоциі книжкы товаришыл буде вернісаж выставы малярскых робіт Анджея Жыґадлы пн. Архівальний документ як інспірация для артисты та реекспозиция выставы Берестейска Унія і єй наслідства в архівальных джерелах з Державного Архіву в Перемышли (выстава товаришыла науковій конференциі Берестейска Унія і єй наслідства в польскых і украіньскых архівальных джерелах, проходячій влони, о котрій інформували сме на нашым портали).

Aнна Крохмаль – доктор істориі, абсольвентка Католицкого Люблиньского Університету. В 1989 р. оборонила маґістерску розправу пн. Православне духовеньство варшавско-холмской єпархіі в роках 1875-1905, а в 1995 р. отримала званя доктора гуманістичных наук на основі дистертацийной працы: Односины медже грекокатолицкыма і латиньскыма священниками в перемышльскій єпархіі в роках 1918-1939. Од 1989 р. робит в Державным Архіві в Перемышли. Своі заінтересуваня зосереджат головні на істориі Грекокатолицкой та Православной Церквах в ХІХ-ХХ ст., головні в аспекті іх спілістнуваня з інчыма віроісповіданями. Єст авторком путівника Конфесийны акта в колекциі Державного Архіву в Перемышли та чысленных дописів і рецензий, напр. Односины медже грекокатоликами і православныма на Лемковині в рр. 1926-1939.

Анджей Жыґадло – абсольвент краківской Академіі Красных Штук на Выділі Малярства та студент остатнього рока на Выділі Консервациі та Реставрациі Діл Штукы. Єст выдантым знавцьом і пасийонатом деревяной архітектуры полудньовой Польщы, особливо той церковной. Мотив церкви часто являт ся на його образах. Єдном з остатніх выстав презентуючых творчіст А. Жыґадла была, презентувана в ґалериі єдного з найбільшых авкцийных домів в Польщы Desa Unicum, выстава пн. Запис. Активні діє про захороніня деревяных забытків.

Наталія МАЛЕЦКА-НОВАК

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

 

Script logo