29. 2. 2020: В брошурах для школярів пишут о «украіньско-русиньскій» меншыні

Пряшівскій Самосправный Край, котрый заряджат середніма школами на своій обшыри (подібні як прим. Ґорлицкій Повіт в Польщы), выпустил пропаґацийны брошуры і інтернетовый сайт в рамках кампаніі закликуючой школярів до середніх шкіл. В материялах пише ся о «украіньско-русиньскій» меншыні. Серед шкіл, якыма заряджат Пряшівскій Самосправный Край, є Споєна Школа Тараса Шевченка в Пряшові з навчальным украіньскым языком. Школа є продолжыньом інституциі з 1936 рока – Грекокатолицкой Руской Ґімназиі. Ґімназия по насильній украінізациі в 50. роках так само перешла на навчальный украіньскій язык. В брошурі пишут м.ін. о 80-літній традициі підтримуваня культуры «украіньско-русиньской» меншыны. На Словациі офіцийно вызнаных є 13 меншын, в тым єст окремо русиньска і окремо украіньска, а словацка конституция заказує якого-небуд влияня і форм натиску, котры бы стремили до однародовляня. Іщы в 2014 році Містна Орґанізация Русиньской Оброды на Словациі в Пряшові звернула ся з писмом до заряджаючого школом, жебы в школі, котра выникнула як школа для Русинів, были дозволены русиньскы клясы або хоц вчыня русиньского языка, істориі і культуры. До той поры неє од них ниякой одповіди.

Наталія МАЛЕЦКА-НОВАК, ЛЕМ.фм

(Публікуєме в оріґіналї – лемківаскім варіантї русиньского языка.)

Script logo