29. 2. 2016: Пряшівскый край має уж і русиньску верзію свого сайту

Пряшівскый самосправный край є найвекшым краём Словакії і вєдно з тым є і краём, де жыє найвекша кількость Русинів у рамках Словакії. Недавно ку словацькій, анґліцькій, нїмецькій, французькій, польскій, російскій і мадярьскій языковым верзіям ёго сайту прибыла і русиньска мутація.

Русиньску верзію творять три головны секції, котры мають під собов далшы рубрікы. Русиньскый навщивник сайту ся так може дізнати вшыткы основны інформації о краю, но так само ся може дочітати і о різных інтересностях і памятках, котры ся находять в Пряшівскім краю.

„Важены навщівници, вітайте на інтернетовій сторінцї Пряшівского самосправного краю. Наш край найлюднатїшый на Словакії, може ся пышыти богатством історічных памяток, а таксамо природныма унікатами. Найбівшым чіслом памяток, записаных в списку УНЕСКО, як і найчістішов, найнепорушенїшов природов у рамках Словакії ся пышить таксамо Пряшівскый самосправный край. Тото вшытко Вам хочеме представити на нашій сторінцї, котру сьме роздїлили на три тематічны секції – в першій інформуєме о подіях в реґіоналній самосправі, в другій суть уведжены факты о нашім краю а в третїй будете мочі спознати найкрасшы і найінтереснїшы міста реґіону. Віриме, же наша сторінка Вам дасть вшыткы інформації, котры глядаєте,“ пригварять ся на інтернетовім сайтї председа Пряшівского самосправного краю Петро Худік.

Сайт Пряшівского самосправного краю може іти прикладом про далшы сайты міст ці сел. Подля закона бы основны урядны інформації в селах ці містах, де жыє над 20 процентів жытелів, якы належать ку народностній меншынї, мали быти к діспозіції і в материньскім языку той котрой меншыны. Тото платить і про інтернетовы сайты, котры належать такым селам і містам. Реалность є така, же тот обовязок зо закона собі села і міста, де ся приголосило холем 20 процентів Русинів, не дотримують і вшыткы інформації суть публікованы лем в словацькім языку.

П. М.

Script logo