29. 12. 2020: Проґрам Театру Александра Духновіча в Пряшові на місяць януар 2021

Приносиме вам проґрам Театру Александра Духновіча в Пряшові на місяць януар 2021-го року.

Проґрам може быти зрушеный або скороченый подля актуалной епідеміолоґічной сітуації на Словакії. Вшыткы представліня проходять при дотриманю строгых епідеміолоґічных наряджінь з обмедженым чіслом публікы.

13-го януара 2021

І мудріяш домудрує (Велика сцена, 19.00 год.)

„З дурных людей не треба ся высмівати, треба выхосновати їх слабости.“ Ґлумов знать, як здобыти собі поставліня. Днесь є важным досягнути го посередництвом тых справных людей. Ґротескова історія о хамтивости і компліментах, в котрій молодый Ґлумов рихтує ся карьєрно поступити з выбрушеным, богатым языком і софістікованыма бісідами. По стопятьдесятьох роках є пєса Александра Николаєвіча Островского іщі все актуална і зображує днешній способ комунікації тых „найвысшых“, де тоты „малы“ знають то добрі выхосновати.

14-го януара 2021

І мудріяш домудрує (Велика сцена, 19.00 год.)

15-го януара 2021

На ревізію (Велика сцена, 19.00 год.)

Остра сатірічна комедія о жывоті і роботі сільского старосты і о тім, як рішыв проблемы сільскых людей. В пєсі найдете достаток гумору і музикы, як і выпитой водкы і глубокого значіня. Пєса є приступна молодежи од 16 років.

16-го януара 2021

На ревізію (Велика сцена, 19.00 год.)

20-го януара 2021

Мірандоліна (Велика сцена, 19.00 год.)

Облюблена комедія того автора є шармантнов, даколи чарівно неоґабанов, другыраз болячо остров, раз меланхолічно резіґнованов, раз бурливо забавнов пєсов. Карло Ґолдоні має намагу з легкостьов і гумором вказовати на меджілюдьскы односины і своїм майстровством выкреслює інтересны жывотны сітуації. (Пєса є в україньскім языку.)

21-го януара 2021

Детектор лжи (Велика сцена, 19.00 год.)

Повісте собі, же о манжелстві знате вшытко? Досправды то так є? Або… може о манжелстві не знаме абсолутно нич? І манжелство може быти єдна велика незнама… А притім прекрасна комедія! Находиме ся в обывачці єдного класічного панелакового квартелю. Пані Надежда не знать найти одповідь на вопрос: Де мій муж Борис скрыв выплату? І так собі на поміч закличе домів гіпнотізера. Має пояснити справы, котры суть на першый погляд баналны. А пізніше і фаталны. Бо уж по хвілі знайде ся меджі небом і земльов. Ліпше повіджено – посеред таємніць тридцятьрічного манжелского одношіня. Тадь хто бы ся сперав покушіню спознати істинну правду і скрыты світы свого ціложывотного партнера? Нихто. І втогды ся іщі лем почнуть діла! Минулость шокує нашых героїв, метать їх до неочекованых сітуацій. Но публіка ся барз файні бавить! Та ці то в жывоті аж така перемога? Дізнати ся о нашых близкых досправды вшытко? Тверду правду? Як скінчіть тота сеанса несподіванок? Подарить ся загасити тот ґротесковый пожар манжелскых боротьб? Буде годен в многім простодушный гіпнотізер втечі із пазурів манжелского абсурду? Так лож, як і туга розкрыти правду, єдно і друге може быти про нас солодков наркотіков, котра ся за секунду змінить на смертну отрову. Успішній комедії зо сучасности домінують брілантны акторьскы выконаня протаґоністів русиньского театру. Суть поставлены на текстовій і сітуачній перемінливости. На бавліню ся. На дінаміці акторьской кооперації, іскривости словных несподіванок. Значіть! Театралный вечур повный доброй забавы, усміху, котрый вам з часу на час замерзне на роті, сміху і радостного обчутя ся може зачати!

22-го януара 2021

Обіцянкы (Велика сцена, 19.00 год.)

Театер Александра Духновіча пєсов Тайовского Обіцянок має намагу надвязати на драматурґічну лінію обявного інсценованя словацькых класічных творів у русиньскім културнім контексті, в режійнім наштудованю Матуша Ольгы. Тайовскый пєсу написав у 1898-ім році і выдав єй за властны грошы, жебы в часі мадярізації дав словацькым охотникам пєсу в материньскім языку, котру бы могли зробити і в рамках скормных условій. Днесь театер посередництвом того тексту хоче публіці демонштровати театралну інсценацію як твориву роботу інсценаторів.

23-го януара 2021

Обіцянкы (Велика сцена, 19.00 год.)

27-го януара 2021

Домашнє гніздо (Велика сцена, 19.00 год.)

Комедія о нас і справах, котры нас роблять тым, кым сьме: нашых родічах, нашых любвах, нашых несповненых снах і о тых, котры наповнили ся, хоць сьме ани не надіяли ся на тото, о надії – бо будьяк кліше і спрофанована є, все вмерать послідня, ці ся нам то любить, ці ніт. Комедія нелем о Русинах і Выході, а о каждім (і про каждого), хто колись мусив вернути ся домів, хто колись з дому хотів втечі, хто даколи у своїм жывоті холем на даякый час став частьов даякого домова і взяв на себе дакотру роль: родіча, дітины, сородника, мужа…

28-го януара 2021

Домашнє гніздо (Велика сцена, 19.00 год.)

29-го януара 2021

Фараоны (Велика сцена, 19.00 год.)

Фунґованя колхозу, в котрім панують класічны стереотіпы о діліню роботы на хлопску і женьску, нарушыть єдного рана вість і вычеряню позіцій. Там, де стояли хлопи, будуть жены і навспак. Што ся стане, кедь хлопи – функціонарі, нараз будуть женами, котры ся старають о обыстя? Комедія Фараоны приносить гуморну і выдарену моделову сітуацію на тему перевернутя сполоченьскых роль.

30-го януара 2021

Фараоны (Велика сцена, 19.00 год.)

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм, публікуєме у варіантї русиньского языка, котрый пожывають новинкы НН Інфо Русин.

Script logo