29. 12. 2020: Презідентка СР підписала новелу закона, котра уможливить продожыти став нужды

Повторне продовжіня ставу нужды по новім буде мусити схвалити парламент, а то найскорше 20 днїв од дня діючости ёго продовжіня.

Vláda bude môcť vyhlásený núdzový stav opakovane predlžovať, najviac o 40 dní. Schváliť to však bude musieť Národná rada.

Vyplýva to z novely ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, ktorú v pondelok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.

Núdzový stav bude možné predlžovať. Za novelu ústavného zákona hlasovali aj poslanci s koronavírusom

Opakované predĺženie núdzového stavu bude po novom musieť odobriť parlament, a to najneskôr 20 dní odo dňa účinnosti jeho predĺženia.

Má to byť "ústavná poistka" v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike. Takáto poistka má byť zavedená aj pri vyhlásení opätovného núdzového stavu.

Ustanoviť sa majú tiež obmedzenia a povinnosti pre núdzový stav vyhlásený z iného dôvodu ako z dôvodu ohrozenia života a zdravia v súvislosti so vznikom pandémie.

Obmedzenie pohybu 

Okrem iného sa upravia obmedzenia nedotknuteľnosti osoby, jej súkromia a obmedzenia slobody pohybu a pobytu.

Vo väčšej miere majú zodpovedať potrebám prijímať efektívne opatrenia znižujúce pohyb obyvateľstva, a tým spomaliť šírenie infekčnej choroby v štádiu pred vznikom pandémie alebo v priebehu jej šírenia.

Bude tiež možné uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb a vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase núdzového stavu.

Prieskum rozhodnutia 

V Zbierke zákonov sa bude po novom zverejňovať i uznesenie Národnej rady o ratihabícii predĺženia núdzového stavu alebo jeho opätovného vyhlásenia.

V zákone je tiež explicitne zakotvené, že núdzový stav možno vyhlásiť aj na celom území Slovenska.

Prezidentka v súvislosti s novelou ústavného zákona o bezpečnosti štátu v pondelok podpísala aj novelu zákona o Ústavnom súde.

Cieľom novely je doplniť možnosť prieskumu rozhodnutia o predĺžení núdzového stavu Ústavným súdom.

Zdroj: HN Slovensko

Script logo