29. 11. 2018: Пожадайте дотацію на обнову памяток

Міністерство културы Словацькой републікы выголосило вызву на подаваня жадостей о придїлїня дотації в проґрамі Обновме собі свій дім на рік 2019 про підпроґрамы: обнова културных памяток в локалітах світовой културной дїдовизны, актівности културной політікы і выдавательского діятельства в области охраны памяткового фонду, обнова історічных парків і архітектонічных ареалів в крітічнім будовательско-технічнім ставі. Термін, до котрого мож подавати жадости, є 31-ый децембер 2018.

Podvihorlatské noviny

Script logo