29. 10. 2020: Списованя людей буде електронічне. На маєток ся уж звідати не будуть

Spor o to, či je sčítanie obyvateľov anonymné, vznikol v roku 2011 medzi Štatistickým úradom a Úradom na ochranu osobných údajov. Úrad upozornil, že identifikátory, ktoré mali ľudia nalepiť na vyplnený formulár, spájali údaje s konkrétnymi osobami. Veľa ľudí zo strachu o stratu anonymity dotazník nevyplnilo alebo identifikátor nenalepili.

Najbližšie sčítanie obyvateľov, ktoré bude 15. februára – 31. marca 2021, by malo mať výlučne elektronickú formu. Bezpečnostný projekt má zabezpečiť prísny režim ochrany všetkých údajov.

"Sčítavať sa bude každý dospelý obyvateľ Slovenskej republiky vyplnením elektronického formulára, za maloleté deti údaje vyplní zákonný zástupca," vysvetlila Jasmína Stauder, hovorkyňa Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.

Sčítanie 2021

Sčítanie domov a bytov

  • 1. júna 2020 – 12. februára 2021

Sčítanie obyvateľov – na stránke www.scitanie.sk

  • 15. februára 2021 – 31. marca 2021

Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa tiež rozumie každý občan Európskej únie, ktorý má na slovenskom území obvyklý pobyt.

Sčítací dotazník bude na portáli www.scitanie.sk. Ľudia budú mať na preštudovanie otázok a vyplnenie šesť týždňov, teda do konca marca 2021. Predchádzať mu bude informačná kampaň.

Anonymne s asistentmi

"Sčítanie bude prebiehať v spolupráci so samosprávou, teda pre obyvateľov, ktorí nemajú prístup na internet alebo si dotazník nevedia vyplniť sami, budú k dispozícii sčítací asistenti," hovorí Stauder.

Za imobilnými obyvateľmi obce alebo mesta prídu mobilní asistenti domov a pomôžu im formulár vyplniť.

"Kým v roku 2001 obsahoval dotazník 35 otázok, teraz to bude 13. Jeho vyplnenie by nemalo zabrať viac ako dvadsať minút. Budeme sa pýtať len na údaje, ktoré nie sú nikde inde zachytené," povedal predseda Štatistického úradu Alexander Ballek.

Sčítanie bolo v minulosti kritizované aj za to, že zbiera údaje, ktoré štát už má.

Na majetok ani príjem sa už pýtať nebudú

Štát sľubuje, že bude zbierať údaje, ktoré nemá – napríklad, koľko má človek detí.

Zdroj: Portál SME.

Script logo