29. 1. 2019: Де на высоку школу. Презентовати ся буде і Інштітут русиньского языка і културы ПУ / Kam na vysokú. Prezentovať sa bude aj Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU

Kam na vysokú školu?

Propagačné akcie pod rovnomenným názvom sa uskutočnia 06.02.2019 v Prešove a 07.02.2019 v Košiciach. Na oboch podujatiach bude mať Prešovská univerzita zabezpečený čo najväčší priestor na prezentáciu. V Prešove sa podujatie uskutoční na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej 22 a v Košiciach v Spoločenskom pavilóne, Trieda SNP 61. Cieľom týchto prezentačných aktivít je predstaviť študentom stredných škôl z rôznych regiónov severovýchodného Slovenska ožnosti štúdia na Prešovskej univerzite.

DOD 2019

Tradičnou propagačnou akciou na Prešovskej univerzite je každoročne vo februári Deň otvorených dverí, na ktorej má svoje miesto pravidelne aj stánok Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry. Tento rok sa uskutoční 13.02.2019 (streda). Zmenou oproti DOD 2018 je spôsob využitia bulletinu/brožúrky k DOD, ktorá sa vytlačí v náklade 3 000 ks a bude distribuovaná počas DOD študentom stredných škôl. Aby sa dosiahol čo najväčší efekt týchto brožúrok, tento rok budú obsahovať predvyplnenú ospravedlnenku, spätný dotazník (odkiaľ študent pochádza, o akú fakultu má záujem a pod.) a možnosť položiť otázku pánovi rektorovi. Študent po vyplnení krátkeho dotazníka (max. 3 otázky), ktorý je zároveň zlosovateľným lístkom do tomboly, získa pečiatku na ospravedlnenku. Vyhodnotenie tomboly bude naplánované na 18:00 prostredníctvom Live streamovania na stránke UNIPOFAN.

DOD bude prezentované LIVE vo vysielaní SKY Rádia.

Na všetkých propagačných akciách bude prezentovať svoju činnosť, študijné programy a výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti aj Ústav rusínskeho jazyka a kultúry v rámci Centra jazykov a kultúr národnostných menšín PU.

Script logo