28. 9. 2019: Проґрам Театру Александра Духновіча в Пряшові на місяць октобер 2019

  • • На фотцї Бранїслава Штефаніка (справа) герець Василь Русиняк у ролї Отця в пєсї Домашнє гнїздо автора Міхала Балажа і в режії Адріяны Тотїковой.

    • На фотцї Бранїслава Штефаніка (справа) герець Василь Русиняк у ролї Отця в пєсї Домашнє гнїздо автора Міхала Балажа і в режії Адріяны Тотїковой.

2-го октобра 2019

Домашнє гнїздо (Велика сцена, 19.00 год.)

Комедія о нас і дїлах, котры нас роблять тым, кым сьме: нашых родічах, нашых любвах, нашых несповненых снах і о тых, котры наповнили ся, хоць сьме ани не надіяли ся на тото, о надії – бо будьяк кліше і спрофанована є, все вмерать послїдня, ці ся нам то любить, ці нїт. Комедія нелем о Русинах і Выходї, а о каждім (і про каждого), хто колись мусив вернути ся домів, хто колись з дому хотїв втечі, хто даколи у своїм жывотї холем на даякый час став частёв даякого домова і взяв на себе дакотру роль: родіча, дїтины, сородинця, мужа…

 

3-го октобра 2019

Златый ключік (Велика сцена, 9.30 год.)

Буратіно, головный герой приповідкы Алексія Толстого Златый ключік або Буратіновы авантуры, то жываньска, непослухняна і неконечно зведава, но наперек тому сімпатічна деревяна лялька із довгым носом, котрый як кебы быв на тото, жебы го маїтель пхав там, де не треба. Буратіно має ніс, котрый вынюхать кажду авантуру, небезпеку, но і способ, як із того добрї выйти, і не лем то – поможе му найти то, по чім вшыткы тужыме – златый ключік, котрым дають ся одкрыти дверї до щастливого жывота… 

 

9-го октобра 2019

Окресный шпыталь (Велика сцена, 19.00 год.)

Чоловік ся ани не сподівать і зразу ся дізнать, в якім жыє маразмі. Невыразно то припоминать шаленый дім. Має лем дві можности! Сплынути з оточінём, або спробовати дістати ся вонка. Є дакілько драг: зміна індентічности, еміґрація, і кедь нереална, так холем до свого внутра. Можливость не прияти жывот є основов, но не найприємнїшов. Умерти на старобу, хоць є природне, но хто бы так довго чекав… Револуція? Може, але має смысел револуція в шаленім домі?

 

18-го октобра 2019

Познатый непознатый (Homo sapiens) (Велика сцена, 19.00 год., 1-ша премєра)

Homo sapiens, чоловік розумный, як сьме самы себе пышно назвали, є безпохыбно найнасилнїшым сотворїнём на планетї. Докажеме єй іщі уратовати? Докажеме уратовати самых себе, кедь ани зданя не маєме, хто сьме? На основі чого вырїшуєме? Одкыль і де крачаме? Насилство нас проводить од початку і не здасть ся, же бы ся рихтовало счезнути. Насилство лежыть в сердцї людьской културы і в сердцї каждого єдного з нас. Были бы сьме то іщі все мы – без насилства? Без културы? Без жертв? Без священого? І хочеме досправды знати правду?

 

23-го октобра 2019

Познатый непознатый (Homo sapiens) (Велика сцена, 19.00 год., 2-га премєра) 

 

30-го октобра 2019

Обіцянкы (Велика сцена, 19.00 год.)

Театер Александра Духновіча пєсов Тайовского Обіцянок має намагу надвязати на драматурґічну лінію обявного інсценованя словацькых класічных творів у русиньскім културнім контексті, в режійнім наштудованю Матуша Ольгы. Тайовскый пєсу написав у 1898-ім роцї і выдав єй за властны грошы, жебы в часї мадярізації дав словацькым охотникам пєсу в материньскім языку, котру бы могли зробити і в рамках скромных условій. Днесь театер посередництвом того тексту хоче публіцї демонштровати театралну інсценацію як твориву роботу інсценаторів.


Выступлїня ТАД мімо Пряшів:

4-го октобра 2019

Фараоны (Културный дім Шуміяц, 17.00 год.)

Фунґованя колхозу, в котрім панують класічны стереотіпы о дїлїню роботы на хлопску і женьску, нарушыть єдного рана вість і вычеряню позіцій. Там, де стояли хлопи, будуть жены і навспак. Што ся стане, кедь хлопи-функціонарї, нараз будуть женами, котры ся старають о обыстя? Комедія Фараоны приносить гуморну і выдарену моделову сітуацію на тему перевернутя сполоченьскых роль.

 

5-го октобра 2019

Фараоны (Културный дім Велькроп, 15.00 год.) 

 

6-го октобра 2019

Обіцянкы (Културный дім Гунківцї, 13.00 год.) 

 

8-го октобра 2019

Обіцянкы (Културный дім Стропків, 19.00 год.)

 

10-го октобра 2019

Тяпаковцї (Културный дім Свідник, 9.00 год.)

Дія славной драматізації прозаічной предлогы вызначной словацькой писателькы з епохы крітічного реалізму Божены Сланчіковой-Тімравы вас перенесе до минулости, на село, до дому великой родины Тяпаковцїв, котра є прославлена тым, же є лїнива і не має дяку будьшто робити. Інсценація жыво, з легкостёв, забавно але з ідейнов глубков підкреслює потребу освободити ся од наносів минулости на благо будучности, котра ся основать на старых пілірах, но не сміє їх зохабити цалком спустнути. Жывот ся мусить жыти!

 

12-го октобра 2019

Фараоны (Културный дім Руська Кайня, 17.00 год.)

 

13-го октобра 2019

Фараоны (Културный дім Вышня Ольшава, 15.00 год.) 

 

20-го октобра 2019

Фараоны (Културный дім Раківчік, 15.00 год.)

 

22-го октобра 2019

На ревізію (Културный дім Снина, 18.00 год.)

Остра сатірічна комедія о жывоті і роботі сільского старосты і о тім, як рішыв проблемы сільскых людей. В пєсі найдете достаток гумору і музикы, як і выпитой водкы і глубокого значіня. Пєса є приступна молодежи од 16 років.

 

26-го октобра 2019

Обіцянкы (Културный дім Суків, 17.00 год.)

 

27-го октобра 2019

Фараоны (Културный дім Нижня Полянка, 15.00 год.)

 

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм

 

Script logo