28. 8. 2020: Минуло135 років од заснованя новинок „Листокъ‟

„Листокъ‟ – духовно-лiтературный часопис, котрый ся выдавав у роках 1885 – 1903 Євґеном Фенциком в Ужгородї. Чітателями были главно ґрекокатолицькы священици на Підкарпатьскій Руси, зато векшынов у нїм умістненых были проповідї, статї на тему реліґії, історії церькви і монастырїв і біоґрафії знамых церьковных діятелїв.

Є. Фенцик публіковав тыж „світьскы‟ матеріалы краёзнательского характеру, запоїв до роботы в журналї Анатолія Кралицького, Юрія Жатковіча, Івана Сільвая, Александра Павловіча і Александра Митрака, котры публіковали в журналї роботы на історічну, етноґрафічну і фоклорну тематіку. „Листокъ‟ тыж вызывав своїх чітателїв зберати приповідкы, леґенды і співанкы Русинів, робити опис традіції Русинів. На сторінках выданя узріли світло світа даякы раннї роботы Алексія Л. Петрова. „Листокъ‟ выходив у російскім языку, котрый быв тяжкый на порозумїня з боку Русинів. Жебы зробити выданя доступнїшым, од 1891 року Є. Фенцик выдавав „Додатокъ‟ до журналу в русиньскім розговорнім языку. Не позераючі на то, часопис николи не мав веце як дакілько десяток передплатителїв і ёго вплив на културный жывот Підкарпатьской Руси быв обмедженый.

Література: Петр Линтур, „Значение ʼЛисткаʼ в развитии журналистики и литературных стренлений Закарпатья ХIХ ст.‟ In Михайло Ричалка, ред., Жовтень і українська культура (Пряшів, 1968), с. 619-621; Павло М. Федака, „Двотижневик ʼЛистокʼ . In ёго „Народна култура українців закарпаття‟ (Ужгород, 2002, с. 10-29).

Здрой: Іван ПОП „Енциклопедія історії та культури карпатських русинів“ зоставителїв П. Р. Маґочія і І. Попа, Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2010, с. 410, переклад із україньского языкаА. З.

Script logo