28. 7. 2021: Няй собі неочкованы самы платять лїчбу (позн. ред.: ???!!!), прпонує аналітік. Леґіслатіва уж єствує

Každý človek sa môže rozhodnúť, či podstúpi riziko nákazy koronavírusom. V takom prípade by si podľa zdravotníckeho analytika Martina Vlachynského (na snímke) z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) mali neočkovaní ľudia platiť vlastnú liečbu

Vlachynský priznáva, že opatrenia týkajúce sa boja s koronavírusom rozdelili spoločnosť. Cesta späť podľa neho už nie je.

„Očkovanie už nie je len o posudzovaní zdravotných faktorov pre a proti, ale stalo sa súčasťou signalizácie príslušnosti jednotlivca k rôznym politickým a názorovým skupinám, a to na oboch stranách,“ cituje Vlachynského denník Pravda.

V otázke očkovania sa pozastavil nad nedostatočnou vakcináciou, najmä čo sa týka očkovania rizikových skupín vrátane seniorov vo vekovej kategórii nad 80 rokov. Podporuje preto cielenú kampaň, ktorá by okrem reklám v televízii zahŕňala aj prácu v teréne medzi cielenou skupinou. Jednou z motivácií by podľa neho mala byť finančná účasť na liečbe koronavírusu u tých, ktorí sa odmietajú nechať očkovať.

„Istou motiváciou, najmä pre rizikové skupiny, by mohlo byť povinné podieľanie sa na nákladoch liečby covidu-19 pre neočkované, čo by z ekonomického hľadiska pomohlo riešiť problém, čiernych pasažierov. Legislatíva na to už dávno existuje,“ upozorňuje Vlachynský.

Umožňovať by to mal zákon č. 363, podľa ktorého môže zdravotná poisťovňa voči poistencovi nárokovať uhradenie nákladov za liečbu, pokiaľ mu bola poskytnutá dôsledkom porušenia liečebného režimu.

Zdroj: Hlavné správy / Konzervatívny denník, skrátené

Script logo