28. 7. 2020: „Підкарпатска фільмова пут‟ в Яслисках

В Яслисках одкрыют Підкарпатску Фільмову Пут. Єст то перша того рода ініциятива в реґіоні. Фільмова істория Яслиск єст выняткова, понеже місце тото протягом років зберало вельох фільмовців.

В Яслисках награли пару продукций, якы отримали преміі і за границями Польщы, м.ін. нагородженый Срібным Медведьом на Фестівали в Берліні фільм «Лице» (в реж. Малґожаты Шумовской), ци влонишній кандидат до Оскара «Боже Тіло» (в реж. Яна Комасы).

Проґрам подіі розложеный єст на два вікендовы дни, 15. і 16. серпня/авґуста. В проґрамі проєкциі філмьмів, стрічы з іх творцями і акторами, концерт, а тіж прогулькы з провідником, на основі мап Підкарпатской Фільмовой Пути. В часі подіі будут доступны стрефа реляксу і ґастрономічны пункты, як і пункты продажы реґіональных продуктів.

З причыны пандеміі коронавіруса на подіі буде обовязувал специяльный санітарный режім. Чысло місц ограничене, а участникы будут мусіти носити маскы. З той самой причыны будут тіж збераны особовы даны участників.

Вступне на подію дармо.

Ленка СТЕФАНОВСКА, ЛЕМ.фм, публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского язка.

Script logo