28. 7. 2017: Демаскованя

Поздоровлїня україньского презідента Петра Порошенка україньскій орґанізації „Об’єднання лемків“ з нагоды 35-ой Лемківской, розумій Україньской ватры, мало быти на хосен проукраїньскых сил в лемківскім середовиску, но правда така, же оно є на хосен Русинів. І была бы хыба не схосновати того.

Не жебы сьме перед тым не знали, же Українцями вкраджена ватра вже давно не є лемківсков, або жебы сьме собі наївно думали, же „Об’єднання лемків“ не є україньска орґанізація. Тото вшытко є цїлы рокы знаме каждому, хто лем дакус ся обтер о проблематіку русиньского руху по 1989-ім роцї. Но теперь то не суть лем выкрикы до тмы русиньскых лідрів, же ту хтось сістематічно продовжує в українізації, а само поздоровлїня презідента Україны.

Найважнїшым притім не є ани то, што є в поздоровлїню од презідента написано, же „Об’єднання лемків“ добрї репрезентує україньску громаду в Польщі. Найважнїшым є, же текст обще выникнув.

Не будеме собі предці наівно думати, же презідент державы, котра має міліон проблемів, од економічных, через соціалны аж по озброєный конфлікт і страту контролї над частёв теріторії, кажду пятніцю по шестій годинї вечур робить културный решерш, жебы собі зробити образ о тім, на яку културну подію бы ся оплатило через вольный вікенд іти посмотрити, і так ся му до увагы дістала і ватра в Ждынї, коло котрой собі повів, же пасовало бы ку округлому річнику написати пару теплых слов. На такы справы має презідент цїлый свій бірократічный апарат, котрый ся о то старать. Но і перед тым, як ся о то дакотрый із урядників постарать і дасть презідентови підписати уж написаный текст, треба у того урядника лобовати, звернути ёго увагу, же было бы добрї, кібы… Тот лобінґ, то справа якраз орґанізаторів, або людей близкых орґанізаторам події. Лоґічно з того выходить, же за цїлов ініціатівов у тім припадї не може стояти нихто іншый як „Об’єднання лемків“ і люди коло той орґанізації.

Оно то має і цалком розумне пояснїня. В сітуації, коли якраз тота орґанізація дістала ся під остру крітіку русиньскых орґанізацій, але і шыршой публікы заінтересованых людей, за свої табліцї, котры, мірно повіджено, кривлять історічну правду о Акції Вісла, было веце як потребне собі дакус злїпшыти реноме, і якраз поздоровлїня презідента є тото найлїпше, што собі думали, же можуть здобыти. Но, здобыли, але Русины.

На поздоровлїню презідента бы не было нич плане, кібы ся „Об’єднання лемків“ публічно голосило як україньска орґанізація, котра хоче рїшати лем україньскы дїла і не мішала ся до дїл русиньскых/ лемківскых. Навеце, кібы не знеужывала у своїй назві Лемків. Лемкы суть в Польщі узнана як окрема ґрупа, котра не має нич зо жадным україньскым, ани іншым народом. Лемківксы орґанізації, тоты досправдовы, знають, же суть Русинами, з властным теріторіалным етнонімом. Як про вшыткых Русинів суть отцюзнинов, домовсков державов, державы, в котрых ся народлили і жыють, так і про Русинів у Польщі є то Польща, котра є їм домовом, не Україна. Покля над своїма подіями хотять будьякый знак покровительства або сімпатії властей, мали бы тоты покровительства і проявы сімпатії жадати од польскых властей, а не обертати ся на Києв.

Демаскованя, теперь уж нелем з боку русиньскых орґанізацій, але з властной ініціатівы, котре пришло в подобі поздоровлїня од Петра Порошенка, бы мало быти гранічным і мало бы цїу орґанізацію дати на бік україньскых орґанізацій, де бы мало мати „Об’єднання лемків“ право голосовати, но в україньскых, а не лемківскых дїлах. То ся дотулять наприклад выбераня лемківскыма орґанізаціями представителїв Лемків коло офіціалных властей. Там бы уж „Об’єднання лемків“  не мало сидїти за столом з Русинами і тискати свого кандідата. Покля ся старають о україньску громаду, є час, жебы не мудровали над справами, котры ся дотуляють цалком іншой, незалежной громады, котра є в Польщі офіціално узнана. Тадь предці не голосують ани в словацькых дїлах, кідьже не суть словацьков орґанізаціов в Польщі.

Про обєктівіту не дасть мі не написати, же цїле дїло „Об’єднання лемків“ могло быти порішене в Польщі вже давно, кібы хыбы не были і на боцї русиньского руху. Покля „Об’єднання лемків“ і їм сприятелены сателіты цїлый час по скінчіню комуністічного режіму далше сістематічно робили на українізації народа, жебы вшыткы зрозуміли, же Лемкы то лем часть Українцїв, русиньскы лідры не акцентовали достаточно публічно свій напрям. Хоць „Стоваришыня Лемків“ такой приголосило ся до міджінародного русиньского руху, кідь вступило до Світового конґресу Русинів, саме слово „Русин“ рїшыли векшынов іґноровати і намагали ся писати о Лемках, даякій ентітї, хоснуючі словник Маґочія, „нивыдкы“, і аж в гранічных сітуаціях з них было мож вытягнути, же значіня того, же суть Лемкы, є, же суть Русины. І так ся без векшых публічных діскузій пошырёвала лем пропаґанда – україньска, же Лемкы то Українцї, покля на другім боцї стояли Лемкы, не знати до чого властно приголошены.

Є неповторятельнов принагодов цїлу выникнуту сітуацію, почату табліцями і закінчену картков од Порошенка, схосновати на благо Русинів у Польщі. Выжадує то тиск на державны уряды, жебы „Об’єднання лемків“ раз і навсе скінчіло рїшыти лемківскы дїла і зарадило ся там, де належыть, міджі україньскы орґанізації. Покля ся тота нагода промарнить, покля досправдовы лемківскы орґанізації не будуть доста голосно декларовати свої народностны позіції і жадати і зрушіня голосу „Об’єднання лемків“  в лемківскых дїлах, є можне, же за пару років позіція проукраїньска, котра уже днесь є домінантнов міджі Лемками на Українї, задомінує і в Польщі. І то бы была ненаправительна шкода, кідьже остатнє списованя населїня, напрік вшыткому, жычіло якраз нашому народному напряму.

Петро Медвідь

Script logo