28. 5. 2019: 80-рочный юбілант Ярослав Сисак

Ярослав Сисак нар. 28. 5. 1939 у с. Пыхнї у бывшій Чехословакії, днесь теріторія Словакії, Сниньскый окрес, быв герцём, директором театру і културным діятелём меджі Русинами Словакії.

Я. Сисак учів ся у Педаґоґічній школї в Пряшові (1953 – 1957); пізнїше скінчів штудії у Києвскім театралнім інштітутї Карпенка Карого у Києві (1966 – 1971). Выше 40 років быв споєный з бывшым Україньскым народным театром  у Пряшові як герець (1957 – 1966), режісер (1971 – 1981) і директор (1982 – 1998). Під ёго веджінём тот театер зачав грати пєсы в русиньскім языку (1986) і быв переменованый на Театер Александра Духновіча (1990). Поступно цїлый ёго репертоар быв русиньскый. Я. Сисак снажыв ся, жебы театер грав і в сусїднїх державах і першыраз під ёго веджінём театер выступав у русиньскім языку і в Западній Европі. Я. Сисак быв тыж председом орґанізації Русиньска оброда (1995 – 1996).

Ґратулуєме нашому юбілантови і желаме вшытко найлїпше на многая і благая лїт.

Павел Робертт МАҐОЧІЙ, здрой: „Енциклопедія історії та культури карпатських русинів‟ зоставителїв П. Р. Маґочія і І. Попа, (Ужгород: „Видавництво В.Падяка‟, 2010, с.688), переклад, звыразнїня писма, фотоА. З.

Script logo