28. 4. 2020: Лїтню сезону на замку Любовня одкрыли онлайн

Лїтню сезону на замку Любовня сприступнили нетрадічным способом. Як інформовала аґентура TASR, намісто планованого одкрытя з турістами музейници навщівникам приговорили ся в неділю, 26-го апріля 2020-го року, онлайн высыланём богослужбы з історічной каллічкы.

„За остатнї рокы сьме здобыли много любителїв і підпорователїв, многы зато оцїнили нетрадічне (не)одкрытя замоцькых бран 2020. Думам, же люде очековали, же выдумаме штось інше, інтересне,“ повів Далібор Мікулик, директор Лювняньского музею, під котрого справов є замок і сканзен.

Боголсужіня з Каплічкы св. Михаіла

Римокатолицьку омшу, котру мож было позерати онлайн, служыли в Каплічцї св. Михаіла Архістратига, котру іщі у 1647-ім роцї збудовав спішскый староста і найбогатшый маґнат Польского кралёвства Станїслав Любомірьскый.

Як спомянув директор музею, в часї, коли маїтелём замку быв ґроф Замойскый, в каплічцї были реґуларно омшы на свято св. Михаіла Архістратига і ходили на них і Андрашіёвы з Бетляра і Красной Горкы. За словами Мікулика ся недавно вдяка амбасадорови Тайвану подарило комплетно зреконштруовати вшыткы три олтары (престолы) в каплічцї.

Чісла сперед рока зістануть якбач рекордом

Любовняньскый музей того часу выконує ревізію збіркового фонду з приблизно 26 000 артефактами. Діятельство собі теперь выжадує справованя 42-ох обєктів, меджі нима є палац Любомірьскых з періоду барока, котрый перешов недавно великов реконштрукціёв. Як повів директор музею, чекать ся на датум колавдації.

Одкрытя ґалерій і музеїв ся на Словакії очекує аж в третїй фазї увольнёваня рештрікцій. Єден із найнавщівлёванїшых музеїв на Словакії буде подля Мікулика стояти перед далшов вызвов, кедже в минулім роцї го навщівило 214 тісяч турістів.

„Іщі не знаме, якы будуть в припадї такых атіпічных ареалів платити правила сприступнёваня людём. Минувшый рік быв, а якбач і зістане, рекордом. Не можеме чекати школьскы навщівы, кедь было в маї і юні на парковиску під замком аж 20 автобусів денно. Мусиме змінити експозічны трасы, іщі веце заміряти ся на індівідуалны переглядкы, котры сьме мали і дотеперь. Приспособиме ся сітуації і увидиме, якый буде вывой,“ додав директор.

Петро МЕДВІДЬ, жрідло фотоґрафії: Любовняньскый музей

(Позн. ред.: Любовняньскый замок і сканзен традічно навщівляли і учасници Меджінародной лїтнёй школы русиньского языка і културы на Пряшівскій універзітї у Пряшові, але того року лїтня школа не буде про пандемію коронавірусу.)

Script logo