28. 3. 3019: Найблизшы русиньскы подіі в ЗША (США)

Ближучый ся місяц квітен/апріль 2019 рока буде богатый в русиньскы подіі в Зъєднаных Штатах Америкы (ЗША, на Словації – США). Вшыткы завдякы активности еміґрантской орґанізациі – Карпаторусиньского Обществуа На найблизшый час просит на акциі, якы м.ін. посвячены будут великоднім звыкам.

В суботу, 6. квітня/апріля, східнє пенсильваньскє одділіня орґанізує варштаты традицийной писанкы. Вказаны на них будут ріжны методы батканя яєц, но предовшыткым тоты, якы хоснуваны сут по днешній ден в карпатскым реґіоні. В запрошыню на подію орґанізаторы дают притиск на факт, што звыкы писаня яєц перед великодньом сут сильно закорінены в русиньскій традициі. Тото красне знаня іщы фурт передаване єст з поколіня на поколіня. На варштатах найперше вказуваны будут формы робліня писанок, пак участникы будут рыхтувати своі власны. Подія зачне ся о 13.00 год. Деталі о місци стрічы найдете гев.

Остаючы при тій самій даті, інче одділіня – кружок в Ню Джерзі – о 13.30 год. орґанізує стрічы посвячены підкарпатскому поеті і педаґоґови, Аднрийови Карабелешови. Стріча присвячена буде періодови вязніня Карабелеша в концетрацийных лаґрах в Матгаузен і в Бухенвальд. Орґанізаторы хочут присвятити спомины на його особисты запискы про тот страшный період. Карабелеш сідил в німецкых концетрацийных лаґрах од 1942 рока аж по конец войны. Дрібниц глядайте за мотузком.

Дакус пізнійше, 9. квітня/апріля, само общество не являт ся орґанізатором даякой подіі, а як русиньска орґанізация, возме участ в Східньо-Европейскым Конґресі в Огайо. Карпаторусиньскє Общество представляло буде кливлендскє одділіня.

Остня з квітньовых акций, яка орґанізувана єст через пілнічно-західнє тихоокеаньскє одділіня, так само остаючы в обшыри великодніх звыків. 13. квітня/апріля од 13.00 год. за місцевым часом продолжана буде традиция писанкарскых варшатів. Як раз про тото одділіня общества подія буде орґанізувана уж другіраз. Аналоґічні як на стрічы в Пенсильваніі, і ту буде мож попрібувати вшелеякых способів батканя яєц. Попри тым, орґанізаторы дают можніст близше познати історию, культуру і русиньскы традициі. Деталі – за мотузком.

Севериян КОСОВСКЫЙ, лем.фм

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo