28. 3. 2021: Іншпектор Світовой здравотніцькой орґанізації прихопленый при прозраджіню маніпулації з коронавірусом перед пандеміёв

Video nakrútené len niekoľko dní pred začatím pandémie koronavírusu ukazuje súčasného inšpektora Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ako diskutuje o testovaní modifikovaných koronavírusov na ľudských bunkách a humanizovaných myšiach vo Wu-chanskom virologickom inštitúte (WIV).

Udialo sa to len pár týždňov predtým, ako boli nahlásené prvé prípady ochorenia COVID-19 v samotnom meste Wu-chan.

Video s inšpektorom WHO

Tu si môžete pozrieť predmetné video (v angličtine). Virológ Vincent Racaniello (vľavo) a inšpektor WHO Peter Daszak (vpravo):

Video bolo pôvodne nakrútené 9. decembra 2019, čiže tri týždne predtým, ako Zdravotná komisia mesta Wu-chan oznámila epidémiu novej formy zápalu pľúc.

Virológ Vincent Racaniello urobil rozhovor s britským zoológom a prezidentom Aliancie EcoHealth Petrom Daszakom o jeho práci v neziskovej organizácii, zameriavajúcej sa na ochranu sveta pred objavením sa nových ochorení a predpovedanie pandémií.

Daszakova organizácia dostala od roku 2014 od amerického Národného ústavu zdravia (NIH) financovanie vo výške miliónov dolárov a tie potom smerovala do WIV na realizáciu výskumu netopierích koronavírusov.

Prvú fázu výskumu, ktorá prebiehala v rozmedzí rokov 2014 až 2019, koordinoval Daszak so Shi Zhengliovou, známou tiež ako „Netopieria žena“ z Wuhanského inštitútu virológie (WIV), ktorá skúmala a katalogizovala netopierie koronavírusy po celej Číne.

Aliancia EcoHealth dostala na tento výskum financovanie vo výške 3,7 milióna amerických dolárov a 10 percent z nich, ako uviedla stránka NPR, bolo odoslaných do WIV.

Súčasťou druhej, nebezpečnejšej fázy, ktorá sa začala v roku 2019, bol výskum nazývaný „gain-of-function“ (GoF), teda vnesenia nových vlastností, koronavírusov a chimér humanizovaných myší z laboratória Ralpha S. Barica na Univerzite Severná Karolína.

Za Trumpovej vlády bolo financovanie programu NIH (Národný inštitút zdravia v USA) uprostred pandémie 27. apríla zastavené.

Priznanie

V čase pocastového interview Daszak uvádza, že výskumníci zistili, že SARS pravdepodobne pochádza od netopierov a potom sa vydali hľadať ďalšie so SARS súvisiace koronavírusy.

Nakoniec ich našli vyše 100. Pozoroval, že niektoré koronavírusy „sa v laboratóriu dokážu dostať do ľudských buniek“ a ďalšie dokážu u „humanizovaných pokusných myší“ vyvolať ochorenie SARS.

Zlovestne varoval, že také koronavírusy sú „neliečiteľné terapeutickými monoklonálmi protilátkami a nemôžete sa proti nim dať zaočkovať vakcínou“.

Iróniou je jeho tvrdenie, že cieľom jeho tímu bola snaha nájsť ďalšiu „spúšťaciu udalosť“, ktorá by mohla vyvolať ďalšiu pandémiu, a to len niekoľko týždňov predtým, ako vo Wu-chane začali hlásiť prvé prípady ochorenia COVID-19.

Keď sa Racaniello pýta, čo sa teda dá proti koronavírusu robiť, keď proti nemu nie je žiadna vakcína ani liek, tak Daszak v čase záznamu 29:54 zrejme prezrádza, že cieľom experimentov Gain of Function (získania novej funkcie) bolo vyvinúť pankoronavírusovú vakcínu na mnoho rôznych druhov koronavírusov.

Na základe jeho reakcie je zrejmé, že WIV tesne pred začiatkom pandémie modifikoval v laboratóriu koronavírusy.

„V laboratóriu ich viete celkom ľahko upraviť.“ To, o čom sa zmienil potom, sa stalo signálnym znakom SARS-Cov-2. Jeho hrotovým proteínom: „Hrotový proteín riadi veľa z toho, čo sa s koronavírusom deje, zoonotické riziko.“

Daszak sa  zmieňuje o spolupráci WIV s Baricom:

„… a na uskutočnení toho pracujeme s Ralphom Baricom z UNC (Univerzity Severná Karolína)“. Ako bolo naznačené zástancami názoru, že SARS-CoV-2 je chiméra, vyrobená v laboratóriu, hovorí o vložení hrotového proteínu do „chrbtovej kosti iného vírusu“ a potom zopakovaní „toho istého v laboratóriu.“

Poskytnúc dôkaz o vytváraní chimér z dôvodu vakcíny, uvádza:

„Takže, logickým postupom u vakcín je, že ak budete vyvíjať vakcínu na SARS, ľudia použijú pandemickú SARS, ale skúsme vložiť tieto ďalšie súvisiace ochorenia a dostať lepšiu vakcínu.“

Na základe Daszakových vyhlásení sa zdá, že tesne pred začiatkom pandémie používal WIV experimenty GoF s chimérami, v snahe vytvoriť vakcínu. Súčasťou týchto experimentov zrejme bolo nechať geneticky upraviť infikované myši, kvôli expresii ľudského ACE2 proteínu týmito chimérami.

V prednáške s názvom „Posudzovanie koronavírusových hrozieb“, ktorú mal v roku 2015, štyri roky pred pandémiou, Daszak poukazuje na to, že experimenty na humanizovaných myšiach predstavujú najvyšší stupeň rizika.

Demonštrujúc svoje blízke vzťahy s WIV tiež na konci prednášky uviedol laboratórium ako spolupracovníka.

Sled genetických a experimentálnych štúdií pre posúdenie potenciálu ďalšieho šírenia)

S každým ďalším krokom je možné riziko vyššie:

  • Izolácia vírusu
  • Sekvenovanie celého genómu
  • Meranie rýchlosti mutácií a fylodynamiky
  • Sekvenovanie oblasti viažucej receptor, ak je známa
  • Štrukturálne porovnanie s ľudskými receptormi (napr. 3D modelmi, In silica)
  • Experimenty s bunkovou líniou infekcie (in vitro)
  • Experimenty na humanizovaných myšiach a iných pokusných zvieratách

Je diskutabilné, prečo bol Daszak členom tímu expertov z WHO, ktorým Peking nakoniec dovolil vyšetrovať počiatok prepuknutia ochorenia COVID-19, rok po tom, ako sa začalo.

Daszakovu účasť odsudzujú vedci ako Richard Ebright, molekulárny biológ z Rutgersovej univerzity v New Jersey, pre konflikt záujmov, ktorý ho „jednoznačne diskvalifikuje z účasti na vyšetrovaní pôvodu pandémie ochorenia COVID-19“, uviedli Daily Mail.

Vzhľadom na výlet WHO do Wu-chanu vytvoril výskumník známy pod pseudonymom Billy Bostickson so svojimi kolegami z tímu DRASTIC (decentralizovaného radikálneho autonómneho pátracieho tímu, vyšetrujúceho ochorenie COVID-19) petíciu požadujúcu, aby medzinárodný vyšetrovací tím zodpovedal 50 otázok ohľadom epidémie vo Wu-chane.

Jednou z týchto otázok je aj žiadosť o prístup do databázy zariadenia a k laboratórnym záznamom, ktoré by sa mali preskúmať 20 rokov dozadu.

Jeho súčasťou by mali byť aj bezpečnostné postupy, správy o bezpečnostných auditoch a hlásenia bezpečnostných incidentov zariadenia.

Autor: Keoni Everington, tapnewswire.com, spracoval: Badatel.net

Súvisiace články

 

Script logo