28. 2. 2021: Фіґлї за 125 міліонів доларів

Меджі людми з бывшого выходного блоку доднесь бісїдують ся фіґлі о Радію Єреван. Траґічным є, же україньска верзія Радія Свобода довгодобо робить вшытко про то, жебы молодша ґенерація, котра уж жарты з прославленым радіом не знать, зачала бісїдовати фіґлі якраз о бывшім сімболї слободы.

Україньске Радіо Свобода довгодобо давать простор людям, котры не роблять на порталї ніч інше, лем все, як є ку тому принагода, копнуть до Русинів, фалшують історію, докінця хоснують лож як робочу методу.

Кедь єм на то давнїше звернув увагу, главно в повязаню з коментарями Олександра Гавроша, а озвали ся ку тому і америцькы Русины, кедьже і з їх грошей є фінанцоване тото радіо, в україньскій редакції то вырїшыли барз скоро.

По перше, акцентовали, же статї Гавроша і ёму подобных суть в рубріцї Точка зору, і так то не репрезентує погляды редакції. Тото речіня зачали давати і під статї в даній рубріцї. Навеце, жебы собі змыти рукы, Гаврош вже не быв підписованый як сполупрацовник радія. І тым то скінчіло. Гаврош і ёму подобны далше діставають простор на писаня протирусиньскых памфлетів, бо є слобода прояву.

Проблемов є, же арґументованя з рубріков Точка зору, і з тым, же то не погляд редакції, преставать быти достовірне, покля ся подобны антірусиньскы заміряны тексты найдуть в інформачнім сервісї. Од того уж ся редакція не може діштанцовати, кедьже тот сервіс робить якраз она і робітници той редакції.

А правда така, же на порталї споминаного радія не мож найти ніч позітівне о Русинах в жадній рубріцї, все ся вытїгать лем кедь має хтось проблему зо законом, давать ся простор лем тым, котры о Русинах пишуть в неґатівных конотаціях.

Пару днїв тому україньске Радіо Свобода принесло статю, котра была о тім, же на Словакії зачало списованя людей. Статя приносить фактоґрафічны хыбы. Наприклад о тім, же словацька презідентка Зузана Чапутова была проти другого вопроса о народности, што не є правда, або же Чехы были подля перепису із 2011-го року третёов найвекшов меншынов на Словакії, што так само не є правда.

Окрем того, в статї найдеме, не знам то іншак повісти, досправдове перекручаня фактів, жебы то пасовало україньскій пропаґандї. Русины, котры были реално третї найвекшы на Словакії, але Радіо Свобода їх дало аж на четверте місце, суть означены як „історічна назва Українцїв, котра ся вжывать і днесь на Закарпатю“. Радіо Свобода замовчує факт, же україньска меншына є окремов од русиньской, а то нелем на Словакії, але і в далшых державах, і же тота меншына ани здалека не мала чісла такы, як Русины або споминаны Чехы. Просто чісло Русинів в списованю непрямо приписали собі.

На кого ся буде теперь выгваряти редакція радія і порталу? Перешмарять статю до рубрікы Точка зору? Якбач тяжко, кедьже є то в класічнім інформачнім сервісї, і обсягує то нелем фактоґрафічны хыбы, але прямо дезінформації, лож, котра є знову напрямена на єдну меншыну.

Без огляду на выгварькы, редакції україньского Радія Свобода бы мали дати прочітати собі свій властный кодекс, котрый на сайтї мають.

В тім кодексї дочітаме ся, же журналісты Радія Свобода мають робити вшытко можне, жебы забезпечіти фактічну точность. Де є тота точность в тій статї? Так само ся дочітаме, же проґрамы і статї мають мати рівноважный тон. Де є тот тон, коли Русины в Радію Свобода не діставають простор на свою обрану, лем ся до них копать? Радіо Свобода одкликує ся на людьскы права, підтримує, подля свого кодексу, право вшыткых народів до самовызначіня. Як го підтримує, кедь говорить о Русинах як о Українцях? Кебы прочітали цїлый свій кодекс, може бы пришли на то, же кажде друге речіня, кедь не веце, давно не є платным про україньску редакцію радія.

А уж тяжко коментовати факт, же Радіо Свобода у вшыткых країнах, де высылало або высылать, там высылало зато, жебы підпорити демократічны силы, жебы конштруктівно крітіковати і давати дзеркало властям, лем в припадї україньской редакції мі то прийде як інштрумент пропаґанды самых україньскых властей. Радіо не звертать увагу на проблему неузнаной меншыны, радіо до той меншыны вєдно з далшыма рыє.

Є ясне, же америцькы гражданы, з котрых грошей є плачене Радіо Свобода, на 99,99 процент не знають абсолутно нич о тім, як фунґує його україньска редакція. Але фактом є, же наприклад на минувшый рік мав цілый проєкт – вшыткы окремы высыланя, довєдна бюджет в сумі майже 125 міліонів америцькых доларів. Кедь вдяка україньскій редакції раз люди будуть бісідовати фіґлі о Радію Свобода, пак буде треба сконштатовати, же в поріваню з Радіом Єреван є тото аж барз дорогый гумор.

Першый фіґель бы єм уж і мав. Звідають ся Радія Свобода: Є можлива досправдова демокрація на Україні? Радіо одповідать: Є, але нашто бы нам была?

Є предці знаме, же з демократічных держав Радіо Свобода одходить. Хто бы пак платив і годовав пропаґандістів з україньской редакції в Празі?

Петро МЕДВІДЬ, статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радія lem.fm. Языкова управа і звыразнїня писмаs: ред. АРК в СР. Жрідло фотоґрафії: Pixabay

Script logo