28. 1. 2021: Ґрелінґ приправує зміну. Часть учнїв ся не мусить вернути до школы ани в септембрї

Novela má umožniť individuálne štúdium aj na druhom stupni. S počtom takýchto žiakov sa však zvyšuje aj záťaž učiteľov. Riaditelia na to nemajú financie.

Nečaká ho pevný rozvrh. Keď sa domškolák ráno zobudí, podľa nálady si vyberie, čo sa naučí. S rodičom počíta príklady z matematiky, precvičuje si písanie alebo preberie látku z vlastivedy.

Gröhling pripustil, že školy sa budú otvárať po okresoch. Podľa výsledkov testovania

Domáce vzdelávanie sa na Slovensku teší čoraz väčšej popularite a každý rok pribudnú noví žiaci. Od septembra by ich mohlo byť ešte viac. Súčasný zákon totiž povoľuje homeschooling len pre prvý až štvrtý ročník, ale rezort Branislava Gröhlinga chce, aby sa k nim pridal aj celý druhý stupeň.

Uľahčiť schválenie novely môže aj skúsenosť s dištančným vzdelávaním, na ktoré sú žiaci pre pandémiu odkázaní už mesiace. Problémom však opäť budú peniaze.

Zdroj: HN Slovensko, skrátené

Script logo